SVERIGE. Regeringen höll idag en presskonferens på Rosenbad i Stockholm. Presskonferensen presenterade regeringens åtgärdspaket för att få tiggeriet att upphöra. Man vill bland annat ändra lagstiftningen så det blir lättare att avhysa människor från privat mark.

Justitieministern Morgan Johansson (S) inledde sitt anförande med att betona att han inte vill förbjuda tiggeri men att det däremot finns det en del saker Sverige inte kan acceptera. Johansson talade om tre olika delar av tiggeriet som kräver åtgärder. Det första var exploatering av utsatta och människor som tjänar pengar på att andra människor tigger. Det andra är de bosättningar som skapas runt om i Sverige på både allmän och privat mark. Den tredje handlade om trakasserier och våld mot tiggarna.

Mot det första problemet om exploatering och utnyttjande jämförde Johansson tiggeriet med koppleri och att man genom att använda den lagstiftningen ska komma åt människorna bakom tiggeriet. Precis som vid köp av sexuella tjänster ska det inte vara förbjudet att sälja, i tiggarnas fall att tigga, men det ska vara förbjudet för andra att tjäna pengar på det.

Det andra problemet är bosättningarna som bildas. Där skiljer sig lagstiftningen åt. Gäller bosättningen allmän mark så finns det ett ganska lätt regelverk som polisen kan ta till för att avhysa människor. Gäller bosättningen däremot privat mark så krävs det att ägaren av marken samlar in namnen på samtliga som uppehåller sig på platsen, skickar in till kronofogden och betalar en summa per person och därefter tar kronofogden beslut om avhysning och först då kan ägaren få hjälp att avhysa personerna. Detta regelverk måste göras enklare enligt Johansson. Förslaget är att göra den mer likt regelverket kring allmän plats.

Det tredje problemet  om våld och trakasserier kopplar regeringen till högerextrema åsikter och värderingar som florerar i landet.

Enligt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) så ligger det största ansvaret om tiggarna på ursprungsländerna. Därför är regeringens långsiktiga lösning att starta ett samarbete med Rumänien och Bulgarien och investera i unga romer i de länderna. Regeringen hävdar att då romerna till stor del är yngre än majoritetsbefolkningen i de båda länderna så är det klokt för framtiden att investera i dessa människor.

— Vi vill att de här personerna ska få en bättre tillvaro, säger Regnér.

Regeringen kommer efter sommaren att kalla till möte med Bulgarien och Rumänien för att påbörja arbetet.

Källa:
Regeringen presenterar åtgärdspaket mot tiggeri

 


  • Publicerad:
    2015-06-24 17:35