SVERIGE. Tullen i Malmö har inte resurser för att stoppa misstänkta vapen, narkotika och människosmugglare. Man drar sig därför ofta från att genomföra vissa kontroller.

Enligt en fackrepresentant så är tullen i Malmö både underbemannad och inte heller beväpnad för att möta den hotbild som finns.

— Vi drar oss för att plocka ut en bil med exempelvis fem stycken som tillhör något kriminellt band, eftersom vi inte har tillgång till någon backup, säger Jan Martinsson, fackordförande för tullen i Malmö till Sveriges Radio.

Polisen, som har en skyldighet att hjälpa tullarbetarna, tar alldeles för lång tid att tillkalla. Man menar att om det skulle hända någonting så kommer det att dröja innan man får hjälp från polisen.

Martinsson menar också att tullen i Skåne och Blekinge skulle behöva dubbla sin personal för att verksamheten ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.

– Det är en tråkighet i synnerhet när vi vet att just i Malmö är det mycket vapen, säger han.

Nordfront har tidigare rapporterat om att i Sverige idag är det lika billigt med handgranater som med glass.

Källa:
Tullen i Malmö tvingas släppa in misstänkta fordon


  • Publicerad:
    2015-10-14 20:40