INRIKES. Krisen inom polismyndigheten fortsätter efter polisens omorganisation. Bland annat saknas det personal för att utreda brott som bara läggs på hög, varav hundratals av dessa gäller grova brott.

Polisfacket har fått ta del av siffror som läckt från en intern utredning som handlar om effekterna av polisens omorganisation.

— Det saknas extremt många poliser inom den operativa verksamheten, just nu behövs 200 poliser tillsättas för att nå upp i en rimlig arbetsmiljö i sydöstra Götaland där Växjö, Västervik, Karlskrona och Kalmar polisområde ingår, säger Thomas Stjernfeldt som är vice ordförande i Polisförbundet region Syd.

Enligt polisfacket har den nya omorganiseringen inom polisen slagit ut fel när kartan ritades om för samtliga polisområden i landet. Effekten av detta har bland annat lett till att antalet anställda inom den operativa verksamheten blivit allt färre.

Just nu ligger runt 6 000 outredda misstänkta brott från 2016 lagda på hög hos polisen i sydöstra Götaland. 400 av dessa utredningar gäller grova brott som våldtäkter, mord och mordförsök.

— Det gör att många poliser får jobba övertid, belastningen är så pass hög att utredarna inte hinner med ärendena, säger Stjernfeldt.

Arbets­belastningen är extremt hög och poliser tvingas ständigt arbeta övertid. Situationen blir också bara värre då tre poliser i genomsnitt slutar varje dag. Om detta håller i sig fram till nyår kommer 1 000 poliser ha hunnit sluta under året. Det är ungefär var tjugonde polis.

— Om dessa siffror fortsätter i samma takt fram till årsskiftet kommer det att ha slutat omkring 1 000 poliser i år, det är alarmerande siffror, säger Stjernfeldt. Han fortsätter:

— Det kan i förlängningen innebära att folk undviker polisanmäla brott eftersom polisen inte hinner med. Om vi når dit är vi farligt ute eftersom det blir allt fler dolda brott som blir svåra att hantera, något som de aktivt kriminella är medvetna om.

Källa:
Polisfacket: ”Situationen är extremt allvarlig”


  • Publicerad:
    2016-11-01 10:00