MASSINVANDRING. Migrationsverket har nu inlett processen om att ”förtäta” asylboenden. I Dalarna har man till exempel utökat flera boenden med 30-50 platser.

För att kunna inhysa fler invandrare i boenden har Migrationsverket nu startat processen om ”förtätningar”. Detta efter att nya regler tillkommit om att man ska minska antalet kvadratmetrar som asylsökarna har tillgång till. Tidigare har invandrarna haft tillgång till fem kvadratmeter men de nya reglerna säger att man ska minska antalet till 3,33 kvadratmetrar istället.

Detta innebär att man har möjlighet att inhysa ännu fler asylsökare. I Dalarna har exempelvis så kallade förtätningar skett i Rämshyttan, på Tallmogården i Sunnansjö och Bergsmansgården i Grängesberg. I Rämshyttan fanns det tidigare 168 platser, på Tallmogården 185 och på Bergsmansgården 82 platser.

Maria Löfgren, chef för Migrationsverkets dalaenhet,  uppskattar att det i och med förtätningarna finns ytterligare 30-50 platser på vart och ett av dessa boenden.

Andra anläggningar som har fyllts på är bland annat Gylle värdshus i Borlänge, anläggningen i Garpenberg och Orsa stadshotell.

Källa:
Fler flyktingar ges plats i Dalarna


  • Publicerad:
    2015-10-15 09:40