MASSINVANDRINGEN. Antalet personer med låg eller ingen utbildning ökar drastiskt i Sverige genom massinvasionen av migranter. Under de senaste två åren har siffran ökat med över 60 procent. Hur många av gruppen som är analfabeter är det ingen som vet då det saknas statistiskt underlag.

Migranterna som översköljer Sverige har visat sig vara till stor del lågutbildade och analfabeter. Genrebild. Foto: Ed Brambley (CC BY-SA 2.0).

Antalet personer med låg eller ingen grundskoleutbildning alls har ökat kraftigt i Sverige genom massinvandringen. De senaste två åren har antalet stigit med drygt 60 procent. Flest lågutbildade bor det i Stockholms län, nästan 3 000 personer.

Analfabeter ingår i gruppen som helt saknar utbildning. Ingen vet exakt hur många analfabeter det finns då myndigheterna inte har någon övergripande kartläggning. Den enda myndighet som för statistik kring detta är Arbetsförmedlingen.

Migrationsverket har uppgifter om de asylsökandes läs- och skrivkunskaper men den informationen lämnas på grund av integritetsskäl inte vidare till andra myndigheter.

Nu vill Länsstyrelsen i Stockholm se en tydligare kartläggning om analfabeter och migranternas utbildningsnivå. Man vill att en sammanställning om migranternas utbildningsnivå görs från dag ett när de söker asyl i Sverige.


”En tredjedel av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning”, lovade Morgan Johansson 2015 vilket visade sig inte stämma.

— Vi har en arbetsmarknad som skriker efter kompetens men vi vet inte hur många sköterskor eller läkare vi har på ett asylboende. Vi vet inte heller hur många som kan läsa och skriva. Det är det första vi borde få veta, säger Sam Yildirim som jobbar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Just nu görs en omfattande utredning om mottagandet av migranter. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) så kommer insatserna för analfabeter att ses över.

— Vi har fortfarande ett problem att vi inte bemöter varje person tillräckligt individuellt utifrån de förutsättningar man har. Och naturligtvis enormt stor skillnad med en person kanske är analfabet och jämfört med en person som har en högskoleutbildning med sig och de bör mötas mer olika i etableringen, säger hon.

År 2015 hette det att Sverige fått sin största ”akademiska tillströmning hittills” och att mer än var tredje syrier som anlände till Sverige var ”högutbildad”.

Källa:
Rekordmånga lågutbildade i Stockholm


  • Publicerad:
    2019-09-03 19:20