MEDIA. En professor har skrivit en artikel på Nyheter24 där han konstaterar att Sverige inte kan ta emot hur många invandrare som helst och föreslår att de som är av en annan uppfattning kan börja ta emot invandrare i sina egna hem.

Det är professor Göran Svensson som på Nyheter24 skriver bland annat följande:

Samhällets ekonomiska och sociala kapacitet är inte oändlig. Samhällets tillgängliga kapacitet förbrukas av dagens politiker i snabb takt, utan ansvarstagande för dess uthållighet inför framtiden.

Samhället blir alltmer ekonomiskt och socialt skuldsatt där välfärdssamhället kan undermineras och ”vi och dom” kan komma att prägla hur vi bor, var barnen går i skolan, möjligheter till jobb och utbildning; hur vi beter oss mot andra och ser på varandra.

Dagens politiker som förordar att i stor skala att hjälpa människor på flykt på hemmaplan i stället för på bortaplan blundar för verkligheten. Hur ska Sverige i framtiden kunna erbjuda samma hjälp till alla andra människor som kommer att vara på flykt?

Dagens politiker tänker inte efter före, tar inte ansvar för sina handlingar, är kortsynta och urusla förebilder för oss andra!

På Nyheter24 får läsarna rösta om många artiklar och över 1800 läsare har sagt att de håller med Göran Svensson och de som inte håller med honom är under 80 personer. De siffrorna kan jämföras med hur politiskt korrekta artiklar, som den här artikeln där en skribent förordar att Säpo borde göra mer för att stoppa bränderna på asylboenden, nästan alltid får mer röster som inte håller med artikelns budskap.

Källa:
Professor: Om du vill släppa in alla – öppna ditt eget hem först


  • Publicerad:
    2015-12-08 13:30