SVERIGE. Elever i svenska skolor står för den internationellt största nedgången inom flera dominerande kunskapsområden. Det skriver Skolverket i en ny rapport som bekräftar den senaste Pisaundersökningen.

prov

Skolbarn i Sverige fick svaga resultat i den senaste Pisaundersökiningen. Pisa 2012 bekräftade och förstärkte en trend som hållit i sig i många år: elevernas resultat i läsning, matematik och naturvetenskap har sjunkit över tid och Sveriges elever tappar i jämförelse med andra länder. Detta visar en översyn som Skolverket har gjort av ett 40-tal internationella mätningar som Sverige deltagit i sedan 1995.

— När det gäller de dominerande kunskapsområdena så finns det inget land som har haft en så envist negativ trend de senaste 10-15 åren som Sverige, sa Mats Björnsson, undervisningsråd på Skolverket.

Skolverket tror att en faktor i de fallande prestationerna är att eleverna inte orkar eller vill genomföra krävande prov.

— Motivationen och orken skulle kunna brista i samband med de internationella proven som inte är betygsgrundande. Men det kan också vara så att eleverna inte har tränats upp i förmågan att vara uthålliga och motiverade i skolan över huvud taget, sa Björnsson.

Källa:
Svenska elever har backat mest


  • Publicerad:
    2014-06-12 12:10