SKOLA En ny OECD-rapport visar att mobilanvändning har en stark negativ påverkan på ungas inlärning. Sverige är i vanlig ordning ett skräckexempel.

En ny rapport från globalistorganisationen OECD har identifierat ungas ökande användning av mobiler och sociala medier som en viktig faktor bakom det senaste kunskapstappet i de så kallade Pisa-mätningarna, som bedömer 15-åriga elevers kunskaper och färdigheter i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Rapporten, som överraskade forskarna med styrkan i sambandet, visar på tydliga negativa effekter av skärmanvändning på elevers inlärning.

Starka samband mellan mobiler och sämre resultat

Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef och ansvarig för Pisa-undersökningarna, uttrycker förvåning över de nya fynden.

— Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Schleicher i en intervju med DN från OECD:s högkvarter i Paris.

Medan pandemin och skolstängningar initialt pekades ut som huvudsakliga orsaker till kunskapstappet, visar den senaste undersökningen att mobilanvändning har en ännu starkare koppling till elevers minskade prestationer.

Enligt rapporten ”Students, digital devices and success” störs 65 procent av alla femtonåringar i OECD av digitala enheter under mattelektioner. 59 procent säger att de blir störda av att andra använder dem. Elever som ofta störs av andra presterar signifikant sämre på matematiktester, ett tapp som motsvarar tre fjärdedelar av all matteundervisning under ett helt läsår.

Sverige värst drabbat

Rapporten pekar på att problemet främst handlar om hur elever använder sina mobiler och sociala medier parallellt med undervisningen. Detta resulterar i ”svårigheter att fokusera och reglera känslor”, samt en ”minskad tillfredsställelse med livet”. Elever som är beroende av sina mobiler och oroar sig när de inte är i närheten presterar också sämre i Pisa-testerna.

Rapporten från OECD avslöjar även att hälften av eleverna i OECD känner sig nervösa eller oroliga om de inte har sina mobiler i närheten. Trots detta används mobiler flitigt även i skolor med mobilförbud. 29 procent av eleverna uppger att de använder smarta telefoner flera gånger om dagen, och 21 procent använder dem varje eller nästan varje dag.

I Sverige beslutade riksdagen för sju år sedan att bli” bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Detta innebar att elever redan i förskolan skulle lära sig använda skärmar och digitala verktyg. Men detta innebär också att Sverige drabbats värst av smarttelefonernas negativa inverkan på inlärningen hos ungdomar.

Detta har till att den nuvarande regeringen helt bytt linje och istället börjat verka för en slags ”av-digitalisering” med skärmförbud och liknande på landets skolor.

Under ett möte i Singapore bjöd Schleicher in skolminister Lotta Edholm till ett webbseminarium för att dela den svenska erfarenheten med ministrar och skolansvariga i andra OECD-länder.

— Eftersom Sverige varit först med att testa en massa saker, antar jag att ni också är bland de första att upptäcka svagheterna, säger Schleicher till DN.

Samtidigt som studier visar ett negativt samband mellan elevers läskunnighet och den tid de ägnar åt skärmar ensamma finns det andra studier som visar ett positivt samband om de använder skärmar tillsammans med någon vuxen.