SKUGGREGERING. Denna vecka samlar organisationen World Economic Forum världens politiska och ekonomiska ledare till det årliga mötet i Davos. Utan demokratisk förankring och bakom lyckta dörrar lägger globalisterna upp strategier.

Den 22-25 januari samlas topparna av världens politiska och ekonomiska ledare till det prestigefyllda årliga mötet i World Economic Forum i Davos i Schweiz.

Temat för detta år är ”Globalisering 4.0: Vad det betyder och hur det kan komma oss alla till godo”. En av programpunkterna heter ”Kan du vara patriot och världsmedborgare?”

Forskarna Christina Garsten och Adrienne Sörbom har i en bok betitlad Discreet Power kritiskt granskat den enorma dolda makt som World Economic Forum utövar genom att sätta dagordningen för senare globalt beslutsfattande. Forskarna skriver bland annat:

World Economic Forums makt handlar om att sätta själva premisserna för dagordningen, såsom språk och normativa förståelser av globala problem. Den diskreta makten är också den nya globala ordningens typ av makt …  De akuta problem världen står inför [kräver] nya former för globalt styrande.

De ”nya formerna för globalt styrande” innebär ett växande antal av hemliga forum, dit förutom World Economic Forum även Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen kan räknas.

De globalistiska sammanslutningarnas makt är problematisk. Organisationerna är icke-demokratiska och kan inte utkrävas ansvar. Insyn saknas helt i diskussionerna som förs och hur delegaterna väljs ut. Forskare är inte välkomna och de journalister som deltar är speciellt utvalda.

Mötet i Davos har nu blivit så etablerat att det ofta misstas för att vara en del av FN-systemet, vilket det inte är. World Economic Forum är format som en schweizisk stiftelse, startad 1973 och finansierad av världens 1000 mest inflytelserika företag. Tysken Klaus Schwab är grundare av stiftelsen och sitter som ordförande.

Från Sverige deltar vanligen cirka 30 personer vid mötet. Angela Merkel är en återkommande deltagare liksom Marc Zuckerberg och Bill Gates. I år kommer också Brasiliens nyvalde president Jair Bolsonaro att delta.

Källa:
Den dolda makten i Davos måste granskas kritiskt 
World Economic Forum Annual Meeting


  • Publicerad:
    2019-01-21 11:05