GLOBALISM. I ett tal vid globalistkonferensen i Davos på torsdagen gick juden och miljardären Goerge Soros till rasande attack mot Kina, som han kallade ”ett dödligt hot mot fria samhällens överlevnad”.

George Soros.

Vid World Economic Forums konferens i Davos i Schweiz höll den judiske finansmannen George Soros ett tal på torsdagen, där han gick till förbittrat angrepp mot världens folkrikaste land Kina och i synnerhet på dess president Xi Jinping, som han kallade för ”den farligaste fienden till världens öppna samhällen”.

Soros är en av de centrala deltagarna vid det slutna forumet för världens globalister, och han låter varje år hålla en traditionell middag i Davos där han för fram sina åsikter om fria staters inre angelägenheter. Förra året var det inte överraskande Donald Trump och Vladimir Putin som Soros angrep i sitt tal som de största hoten mot den nya mångkulturella världsordningen.

I årets tal kallade Soros Kina för ”ett dödligt hot mot fria samhällens överlevnad” och beskyllde den kinesiska ledningen för att vilja utnyttja den moderna tekniken för att skaffa sig kontroll över medborgarna och skapa en totalitär stat. Han påstod att Kina idag har ”det mest utvecklade maskineriet för artificiell intelligens, AI”.

Soros varnade också för att den kinesiska utvecklingen skulle kunna sprida sig till andra länder:

— Det allra farligaste är om dessa auktoritära ledare samarbetar om hur de bäst ska förtrycka sina befolkningar, sade Soros.

Globalisternas verkliga agenda
Nu är det emellertid inte de enskilda medborgarnas frihet i dessa stater som Soros och andra superkapitalister oroar sig för, utan snarare den växande ekonomiska makten hos Kina och andra länder. Den makten utgör ett reellt hot mot globalisternas möjligheter att oinskränkt styra världen.

Att det är detta som är Soros verkliga agenda avslöjades i hans tal när han i förtäckta ordalag uttalade ett direkt hot mot ledningen i Kina:

— Det finns ett oskrivet socialt kontrakt i Kina som bygger på en ständigt stigande levnadsstandard. Om ekonomin i Kina fortsätter att backa och börsen går dåligt kan detta kontrakt undergrävas och få även näringslivet att vända sig emot Xi Jinping.

Soros och andra globalister har tidigare visat att de är mer än villiga att hjälpa till så att ekonomin och börsen går dåligt i länder som inte rättar sig efter deras dagordning. Genom sin stiftelse Open Society Foundations undergrävande arbete och enorma ekonomiska resurser bidrog Soros både till att den vita regeringen i Sydafrika föll och till att Sovjetunionen eroderade sönder.

Genom att spekulera i krisande länders valutor har Soros och andra kapitalister inte bara tjänat gigantiska summor pengar, det har också tvingat staterna att inordna politiken i sina länder efter sina ”räddares” – EU, Världsbanken med flera – agendor.

Soros och globalisterna kan inte avsätta de styrande i Kina, men i sitt tal signalerade han tydligt att de genom att undergräva den ekonomiska utvecklingen kan påverka näringslivet och befolkningen att vända sig emot sina ledare.

Genom att hota ledare och stater i världen visar Soros tydligt vilken makt insynsskyddade och odemokratiska aktörer som World Economic Forum har i världen.

Med detta i åtanke blir det vämjeligt när svenska politiker som centerledaren Annie Lööf hyllar Soros som en som ”står upp för öppenheten och försvarar den liberala demokratin”.

Källa:
George Soros: Kina är ett dödligt hot mot fria samhällen


  • Publicerad:
    2019-01-25 09:45