GLOBALISM. Frankrikes president erkänner att kampen står mellan nationalism och globalism.


Emmanuel Macron med åldrad hustru och virila män i Élyséepalatset. Foto: Davidlive

Frankrikes president Emmanuel Macron kräver att stater i EU med mer nationalistiskt inställda regeringar än vad EU:s kommission accepterar omedelbart börjar ta emot invandrare från tredje världen.

Enligt Macron är det oacceptabelt att några medlemsstater, som Polen och Ungern, till och med motsätter sig att ta emot kvotflyktingar, rapporterar Euractiv.

Börja genast ta emot invandrare från tredje världen, är budskapet.

Macron sade att EU inte är någon ”stormarknad” där man kan shoppa bara några av EU:s grundläggande värderingar och strunta i andra. Flera nationella medier tolkar detta som att Macron menar att det endast är EU:s vänsterliberala värderingar som ska få gälla.

— Vi har ett kollektivt behov av sammanhållning och solidaritet: man kan inte dra nytta av den europeiska budgeten utan att visa solidaritet gällande invandring, säger Macron. EU är ingen enkelriktad gata utan kräver ömsesidigt engagemang, fortsätter han och syftar på förhållandena mellan de olika EU-staterna, inte förhållandet till tredje världen som endast ska leverera ”flyktingar”.

Nationalism kontra globalism i kommande EU-valet
Det är sju månader kvar till EU-parlamentsvalet. Macron sade att de kommande valkampanjerna kommer att bli en duell  mellan ”de progressiva” och nationalister, vilket innebär att kampen mer står mellan nationalism och globalism än mellan politisk höger och vänster.

— Ett Europa som ignorerar mångfalden av idéer och övertygelser, rättsväsendets och pressens självständighet, mottagandet av flyktingar som har flytt förföljelse, är ett förräderi mot vilka vi är, sade Macron. Han anser därmed att länder som motsätter sig massinvandring från tredje världen förråder Europa.

Vidare är det oklart vilken pressjälvständighet Macron menar. Hans regering har nyligen förbjudit ryska medier att närvara vid regeringsarrangemang eftersom de kommer från ”främmande makt”, och Frankrike antog förra året en lag som gör det möjligt att släcka alla nyhetsnätverk som regeringen väljer att kalla spridare av falska nyheter.

Källor:
Macron warns Visegrad Four not to leave EU values behind
Macron: Länder som vägrar invandring är ”förrädare” mot Europa


  • Publicerad:
    2018-10-27 12:15