GLOBALISM. Frankrikes president Emmanuel Macron vill ha ett starkare och mer enigt Europa eftersom dagens Europa är för svagt, långsamt och ineffektivt för globaliseringens framfart.

Globalisten Macron vill förverkliga Kalergiplanen?

Under tisdagen presenterade Frankrikes president och före detta Rothschildbankiren Emmanuel Macron sina visioner för studenter vid universitetet i Sorbonne. Han beskrev Europa som en idé som många numera har glömt bort. Macron sade att ett allt mer fragilt Europa är utsatt för globalisationens framfart och att dagens Europa är för svagt, långsamt och ineffektivt. Han påpekade att EU alltför ofta av politiker utpekas som översittare för beslut de själva varit med om att fatta: ”Det var inte vi, det var Bryssel, säger vi, men vi glömmer bort att det ju är vi som är Bryssel.”

Enligt Macron är ett återuppbyggande av ett suveränt, förenat och demokratiskt Europa den enda vägen framåt. Macron vill ha försvarssamarbete och gemensamt underrättelsearbete i Europa, och föreslår att det skapas en europeisk akademi för underrättelsetjänster för att bekämpa terrorism på ett bättre sätt.

Macron säger att i början av nästa årtionde ska Europa ha byggt upp en gemensam insatsstyrka och en gemensam försvarsbudget. Enligt Macron skulle styrkorna kunna fungera parallellt med nationella arméer. Själv vill han öppna den franska militären för europeiska soldater och föreslår att andra EU-länder också gör det. Utöver detta vill han även se en europeisk civil skyddsstyrka som kan sättas in till exempel i samband med naturkatastrofer.

Läs mer: Efter Brexit: Sex punkter för att förvandla EU till en superstat presenteras

Gällande migrationsfrågor menar Macron att man med hjälp av ett europeiskt program ska finansiera integration och utbildning för ”flyktingar”. Han menar även att det behövs en europeisk gränspolis som ska skydda gränserna mer effektivt.

Macron varnade för farorna med ”en anti-immigrant nationalism” och klargjorde att det går helt emot principerna för ett Europa som föddes ur de ”tragedier som skedde under världskrigen”. Macron sade att vi trodde att det förflutna skulle komma tillbaka, med tanke på att nationalistiska AfD nu blivit invalda i den tyska förbundsdagen. Han menar att en isolationistisk attityd har börjat växa igen ”för att vi glömde bort att försvara Europa”.

Gällande ekonomi säger Macron att eurozonen behöver sin egen budget för finansiering av gemensamma investeringar och för förebyggande av ekonomiska kriser. Han menar att eurozonen behöver en gemensam finansminister, budget och lagstiftning. Macron efterlyser även en EU-skatt på finansiella transaktioner, en typ av skatt som redan nu finns i Storbritannien och Frankrike. Vidare efterlyser han europeisk beskattning av globala internetföretag som Google, Amazon, Facebook och Apple.

— EU-länder ska beskatta internetjättar där dessa tjänar pengar och inte i de länder där de är registrerade. Beskattningen måste bli mera jämlik, sade Macron.

Macron stödjer även ett förslag om att EU-länder frivilligt ska kunna gå in i ett djupare samarbete. Alla EU-länder behöver inte vara med i alla sammanhang. Macron bekräftade att Storbritannien kommer att ha en plats i en reformerad, förenklad europeisk union. Han föreslog även att man skulle sträva efter att få den franska och tyska marknaden integrerad år 2024.

Macrons tal var samtidigt som en signal till grannlandet Tyskland, där han söker stöd. Valresultatet ger en föraning om besvärliga tyska regeringsförhandlingar. Macron konstaterade att han och den tyska förbundskanslern Angela Merkel har samma målsättningar om ett gemensamt Europa. Merkel tänker försöka bygga upp en koalition med allierade som ogillar Macrons visioner.

Ledningen för det tyska euroskeptiska fridemokratiska partiet FDP är emot Macrons Europaagenda. Däremot har det tyska miljöpartiet De gröna – som Merkel nu kommer att förhandla med – uttryckt stöd för Macrons visioner. Nu gäller det för Macron att finna en balans så att hans visioner hålls vid liv och så att han samtidigt får både Merkel, FDP och De gröna med i spelet.

Vad Macron exakt syftar på när han pratar om idén om Europa som glömts bort framgår inte, men det är inte helt otroligt att han syftar på Kalergiplanen som skrevs av sionisten och frimuraren greve Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, som tillsammans med judarna Jean Monnet och Winston Churchill brukar räknas till EU:s tre fäder. Hela idén till den paneuropeiska superstaten och nationernas upplösning finns i Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 och hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktischer Idealismus från 1925.

I manifestet Praktischer Idealismus står bland annat följande:

Mannen i framtiden kommer att vara av blandras. De raser och klasser som finns idag kommer successivt att försvinna på grund av avskaffandet av rum, tid, och  påverkan. Den eurasiska-negroida rasen i framtiden, liknar  till utseendet  de gamla egyptierna, kommer att ersätta mångfalden av folk och av individer.

På sidan 50 i samma bok kan man läsa detta:

Judarna skall inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras.

Bland annat Merkel har tidigare blivit tilldelad Kalergipriset, ett pris som delas ut vartannat år till ledande personer som utmärkt sig inom den europeiska integrationsprocessen.

Källor:
Macron vill sparka igång avstannat Europa
Coudenhove-Kalergi:s Plan – folkmordet på Europas folk


  • Publicerad:
    2017-09-28 00:10