GLOBALISERING. I en färsk riksdagsmotion skriver den liberale riksdagsledamoten Joar Forssell att Sverige borde bli en delstat i vad han kallar ”Europas förenta stater”.

I en riksdagsmotion från den 15 november vill riksdagsledamoten Joar Forssell från Liberalerna att riksdagen ska ställa sig bakom idén att utveckla EU till en federation. Forssell påstår att detta kommer att göra Europa mer demokratiskt.

Motionen har en explicit rubrik i form av ”Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater”. Forssell, som blev invald i riksdagen i det senaste valet, menar att EU-samarbetet inneburit fred i Europa och även har ”gjort våra samhällen rikare och stärkt människors rättigheter”. Dagens ”utmaningar” är enligt ledamoten av en ”gränsöverskridande” karaktär, och att detta är anledningen till varför EU måste förändras. Han utfärdar också en varning mot växande ”nationalistiska krafter”.

I motionen skriver Forssell följande:

Migration, brottslighet och klimatfrågan är tre områden där vi behöver ett fördjupat samarbete… Europa behöver därför gå mot att bli en europeisk federation där de gränsöverskridande besluten fattas tillsammans.

Det handlar inte om att skapa en europeisk superstat eller att ta makt från folket, det handlar snarare om att rätt makt ska fattas på rätt nivå. Att förflytta viss makt från enskilda regeringar är därför inte en fråga om att minska människors inflytande, det handlar om att göra vår union mer demokratisk.

Han anser att regeringarna i enskilda länder ska få ”mindre makt över det dagliga arbetet” och att EU-parlamentets inflytande ska ”stärkas” genom ett parlament med två kammare i stället. Förutom detta vill Forssell också se ett ”europeiskt FBI” och ett gemensamt klimatarbete.

Forssell säger ytterligare: ”I svåra tider behövs ett som prioriterar det allmänna välståndet över särintressen, och ett ledarskap som inte bara reagerar utan utvecklar. Det är dags att EU rör sig mot att bli en federation, men det kräver politiker som inte bara pratar om vikten av samarbete, utan politiker som också utvecklar det samarbetet”.

Källa:
L-förslaget: Gör Sverige till delstat i ”Europas förenta stater”


  • Publicerad:
    2018-11-23 10:55