USA. Allt fler amerikaner från de båda politiska partierna anser att USA:s politik manipuleras eller styrs av en ”skuggstat” bestående av icke valda personer.

En undersökning som genomfördes i början av mars kom fram till att 74 procent av amerikanerna tror att icke valda personer har för stort inflytande på federal politik. Bara 26 procent tror att det finns en bra balans i maktfördelningen mellan valda och icke valda representanter. Siffrorna är desamma för demokrater och republikanska väljare.

Undersökningen pekar på en bekräftelse av att demokratin i USA är en bluff, skriver Mike Whitney på The Unz Review. Han hänvisar till opinionsundersökningen och skriver:

De valda politiska representanterna är inte instrument för att förändra politiken, utan kugghjul i en stor byråkratisk apparat som huvudsakligen opererar i storföretagens och bankernas intressen. Förvånande nog har amerikanerna inte gått på propagandan från medierna, utan har en hyfsat god förståelse för hur systemet fungerar och vem som tjänar på det.

Vidare skriver han:

Endast ett fåtal amerikaner, 13 procent, känner till termen ’deep state’ (ung: skuggstat/reds anm). 24 procent har hört termen, medan 63 procent inte alls känner till den. Men när informanterna fick termen beskriven som en grupp icke valda medlemmar av regeringen och militären som i hemlighet manipulerar eller styr den nationella politiken, svarade 74 procent att denna typ av styre finns i Washington D.C. Endast 20 procent trodde inte på detta scenario.

Detta innebär enligt Whitney att trots att bolagsmedierna avfärdar alla som tror på en skuggregering med att de är ”konspirationsteoretiker” är det tydligt att en majoritet av den amerikanska befolkningen verkligen tror att det är så systemet fungerar.

80 procent av de tillfrågade tror att regeringen spionerar på medborgarna. 53 procent tror att övervakningen är mycket utbredd och även omfattar medborgare som inte är brottsmisstänkta eller utgör någon form av säkerhetshot.

Enligt Whitney anses en majoritet att USA har förvandlats från en demokrati till en skrämmande våldspolisstat som samlar in all elektronisk kommunikation även om det inte finns minsta misstanke om att de begår några juridiska förseelser.

Källa:
It’s Not a Conspiracy Anymore; Public Belief in ’Deep State’ Soars


  • Publicerad:
    2018-04-06 10:30