INRIKES. Istället för att lämna landet väljer tusentals främlingar att stanna trots att de fått avslag på sin asylansökan. Det så kallade skuggsamhället börjar bli ett stort problem menar Polisen.

Redan idag finns det minst 12 000 utlänningar som befinner sig illegalt i landet och under de närmsta åren tror man att den siffran kommer att stiga med tiotusentals personer. Enligt Patrik Engström, chef för gränspolissektionen, kommer det att växa fram ett så kallat skuggsamhälle om utvecklingen får fortgå.

— Ett ökat antal som avviker innebär en risk för ett ökat antal som vistas olovligt i landet, men också en ökad risk för att det växer upp det man kallar ett parallellsamhälle, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid polisens nationella operativa avdelning.

Man oroas även för att dessa skuggsamhällen kommer att skapa mer kriminalitet då de illegala invandrarna jobbar svart, livnär sig på drogförsäljning och ägnar sig åt andra brott.

— Det är allt från narkotikahandel till bedrägerier, stöld och personrån. Ofta den typen av brott som inte kräver kriminell kunskap. I Stockholm har gränspolisen som arbetar aktivt med ensamkommande unga män varnat för att det är vanligt att yngre utnyttjas som underhuggare i kriminella grupperingar, säger Engström.

Vidare ska man ha stött på ett fenomen med en typ av hotellverksamhet där en lägenhetsinnehavare hyr ut sängplatser till illegala invandrare. I ett exempel nämner man att det bodde så många som 50 personer i en lägenhet och att man lagt ut madrasser på balkongen för att kunna husera alla.

— Det finns den typen av rekordnoteringar. Alltifrån 30 till 40 till 50 personer. Den här ser vi framförallt i storstäder, i socialt utsatta områden, fortsätter Engström.

Att faktiskt kunna slå till mot sådan illegal verksamhet är dock svårt menar man. Först och främst måste man ha konkreta bevis på att det vistas illegala invandrare i bostaden för att kunna göra en husrannsakan. Men det största problemet är resursbrist då polisens resurser främst går åt till att minska den ökande brottsligheten i samhället.

— För att få göra en husrannsakan så måste vi ha konkret information att det finns människor som vistas där olovligen. Har vi det så kan vi göra det. Men det är också en resursfråga. Polisen har ett otroligt stort uppdrag, i en del sådana här områden är polisen så belastad med huvuduppdraget, att minska brottsligheten och att skapa trygghet, så att det inte finns förutsättningar för att också arbeta med inre utlänningskontroller, menar Engström.

Även arbetsplatser måste kontrolleras
Ett annat sätt att komma åt de illegala invandrarna menar man är att göra kontroller på arbetsplatser. I många fall då det gjorts kontroller har man hittat personer som inte får vistas i landet. Inrikesminister Anders Ygeman ska tidigare ha påpekat att det krävs en lagändring så att polisen kan kontrollera arbetsplatser även fast det inte åligger någon misstanke.

— Det kommer vi lägga fram förslag på inom några veckor. Förhoppningsvis kommer det kunna träda i kraft vid årsskiftet, säger Ygeman.

Källa:
50 personer bodde i en lägenhet – polisen frukar växande skuggsamhälle


  • Publicerad:
    2017-03-07 19:30