HÖRBY. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tagit emot en anmälan från Hörby kommuns socialförvaltning angående ett HVB-hem. Tjänstemän misstänker att salafister driver boendet.

Invasionsbasen ligger mitt i villaidyllen i Hörby.

Bara ett par veckor efter att det nystartade HVB-hemmet Auxilium4you tagit emot åtta ”ensamkommande” rasfrämlingar fick socialförvaltningen information om missförhållanden på invasionsbasen. En av de ”ensamkommande” rasfrämlingarna berättade att personalen inte brydde sig om dem, att läxhjälpen var obefintlig och att det utövades ”ett religiöst tryck”.

– Det var så öronen höll på att ramla av en när man fick höra det, säger socialchef Eva Klang Vänerklint och fortsätter:

– Ungdomarna var tvungna att be fem gånger om dagen, de fick endast prata arabiska, de fick inte träffa flickor, de förbjöds att lyssna på musik och de fick inte äta något annat än halalkost. Det var rena hjärntvätten. De blev helt indoktrinerade.

I sin anmälan till IVO skriver kommunen att de redan från början fick indikationer på att personalen bestod av salafister.

Enligt kommunens specialist på området indikerade männens skägg och klädsel att de var bokstavstroende muslimer, salafister. Klädseln bestod av korta byxor med långa klänningsliknande skjortor över.

– Vi uppfattar det som ett försök att radikalisera ungdomarna. De utsattes för ett hårt tryck från personalen. Därför har vi informerat Säpo, säger socialnämndens ordförande Hans Frank för att sedan fortsätta:

– Vi vet inte vad syftet var med att driva verksamheten i denna riktningen. Det kan vara så att man vill bygga upp en falang i Sverige. Om syftet är att skapa oro i samhället är det givetvis ännu värre.

Efter förhandlingar mellan ägarna till Auxilium4you och kommunen beslöts det att kommunen hyr invasionsbasen månadsvis. Detta för att kunna sätta in egen personal.

Källa:
Extremister drev HVB-hem mitt i villaidyllen


  • Publicerad:
    2017-04-04 20:30