MASSINVANDRINGEN. I Jämtlands län fasar nu politiker och tjänstemän över de sänkta flyktingkvoterna och man försöker nu på alla sätt runda lagen för att kunna ta in fler rasfrämlingar.

Den tvingande anvisningslagen har gjort att vissa kommuner i landet, som tidigare har varit extra hårt belastade av massinvandringen, nu får ta emot färre invandrare då invandringen ska delas lika över hela landet. Den nya lagen har sänkt kvoterna för flera kommuner i Jämtlands län, något som inte gillas av politiker och tjänstemän.

När lagen infördes i mars 2016 sänktes kvoten för länet från 964 personer 2015 till 237 under förra året. Detta har fått länets åtta kommuner att protestera och man ska bland annat försökt att locka så kallade flyktingar boendes på asylboenden att stanna i länet.

— När vi fick bestämma själva hade vi en ganska hög siffra när det gäller mottagande. Till alla kommuners fasa har den siffran sänkts. På grund av anvisningslagen får vi inte ta emot så många vi vill, säger folkförrädaren Jenny Edlund som arbetar på samhällsenheten på länsstyrelsen.

Vidare menar hon att man behöver främlingarna då Norrlands inland håller på att avfolkas.

— Kommunerna har varit väldigt missnöjda över att de har fått antalet anvisade flyktingar sänkt. I Norrlands inland minskar befolkningen för varje år. De senaste åren har vi äntligen börjat få se positiva befolkningssiffror tack vare invandring. Vi behöver dessa människor, säger hon och påpekar att Jämtland har både bostäder och arbetstillfällen för nyanlända, avslutar hon.

Källa:
Jämtland rundar lag för att ta emot fler flyktingar


  • Publicerad:
    2017-02-21 20:00