USA Bidens utrikesdepartement åberopar den globala aptiten på kattvideor när man skattefinansierar ett katt-datorspel som ska lära ”världens barn” att välja rätt information.

Ett dokument som publicerades av Foundation for Freedom Online (FFO) på torsdagen gör gällande att det amerikanska utrikesdepartementet har finansierat ett datorspel med ett ”anti-populistiskt” budskap som syftar till att lära barn att identifiera ”desinformation”. Spelet, som kallas Cat Park, distribueras globalt med amerikanska beskickningar som ombesörjer att det når skolor och samhällsorganisationer. Ett meddelande, som den 31 oktober skickades ut till samtliga anställda vid amerikanska diplomatiska inrättningar över hela världen, inleds med orden:

Med Internet är endast två saker säkra: den globala aptiten på kattvideor - samt desinformationens ständiga närvaro överallt.

I meddelandet uppmanar det amerikanska utrikesdepartementet sin personal att ”promota”, ”publicera” och ”organisera speciella lanserings-evenemang för” datorspelet ”Cat Park”, som utvecklats i en holländsk studio och finansierats av utrikesdepartementets egna ”Global Engagement Center” (GEC). Spelet visar enligt meddelandet ”hur sensationella rubriker, memer och manipulerade medier kan användas för att föra fram konspirationsteorier och uppmuntra till våld i den verkliga världen”.

Den som spelar Cat Park intar rollen som en användare av sociala medier – som leder en kampanj mot anläggandet av en park för katter. Denna person smider konspirationsteorier om att parken är ett elitistiskt projekt för stadens överklass. När det så avslöjas att kampanjen är hemligt finansierad av en miljardär, måste spelarna korrigera de ”falska nyheterna” som de tidigare spridit för sponsorns räkning.

I meddelandet klargörs att Cat Park bygger på vad man kallar vaccinationsteori-forskning bedriven på University of Cambridges Social Decision-Making Lab. Genom att spelaren utsätts för ”desinformation” fyller spelet enligt utrikesdepartementet funktionen att ”bygga ett kognitivt motstånd” hos honom mot detta fenomen ”i den verkliga världen”.

”Inom essentiella ämnesområden ska desinformationen elimineras”

Forskningsartiklar publicerade av detta Cambridge-labb har undersökt existerande tekniker och utarbetat nya syftande till att eliminera desinformation inom ”essentiella ämnesområden” såsom klimatförändringar och Covid-19 – samt till att ”lura” amerikanska konservativa att acceptera liberala värderingar.

Cat Park är det andra ”påverkans-spelet” som GEC inom loppet av några år har utvecklat för amerikanska skattebetalares pengar. I Harmony Square, som släpptes efter det amerikanska presidentvalet 2020, blir spelaren Chief Disinformation Officer, vilket skapar splittring i ett grannskap ”besatt av demokrati.”