KLIMATSKRÄMSEL En ny studie ger vid handen att brittiska barn 7 till 12 år gamla antingen lider av svår klimatångest eller också levererar de svar som de lärt sig att vuxna önskar höra.

Enligt en ny undersökning utförd av en brittisk så kallad startup för eko-livsmedelsföretaget Modern Milkman uppger sig över 70 procent av brittiska barn land i åldrarna 7-12 år vara ”mycket rädda för klimatförändringar”. I studien tillfrågades 1 000 barn födda mellan 2010 och 2015 om sina ”åsikter i miljöfrågor”.

Resultatet blev att 71 procent av de tillfrågade var ”oroliga för miljöförändringar”, inklusive ”det förändrade klimatet”. 27 procent uppgav att ”den påverkan som förändrade globala temperaturer har på djur” är deras största oro, medan knappt var femte var ”mest oroad över plastföroreningar”.

Påvisar hjärntvätt av barn?

I presentationen av undersökningens resultat redovisas inte i vilken mån åtgärder vidtagits för att försöka särskilja svar anpassade efter barnens uppfattning om frågeställarnas önskemål rörande svar – från svar där barnet spontant förmedlar sina eventuella egna tankar och känslor inför det som efterfrågas.

Simon Mellin, VD för och grundare av Modern Milkman kommenterar studien och dess resultat med följande ord:

Resultaten visar att miljöutmaningar har en framträdande effekt på dagens barn, vilket bevisar att det aldrig har varit viktigare att utbilda samhällen om de åtgärder de kan vidta för att skydda vår planet.