JURIDIK Trots att de dömda förhindrade ambulansers framfart och trots att ingen dömdes till fängelse anser Amnesty att domen mot tolv så kallade klimataktivister var för hård.

Nordfront har skrivit om domen mot tolv så kallade klimataktivister som dömdes för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten efter en aktion där man blockerade all trafik på E4:an i Solna.

De så kallade aktivisterna har framförallt fått kritik för att man inte släppte fram utryckningsfordon, vilket förstås i värsta fall kan leda till att oskyldiga människor får lida eller dö.

Trots att åklagaren yrkade på fängelse för de åtalade blev det skyddstillsyn för tre av de åtalade och villkorlig dom för de övriga nio. Men detta anser Amnesty är ett alldeles för hårt straff.

— Amnesty ser med stor oro på att domstolen dömer i strid med vad folkrätten kräver av Sverige. Det saknas praxis att tillämpa sabotage-brottet på det här sättet och från ett rättsstatligt perspektiv är det oroande att Sveriges domstolar börjar bedöma utövande av fri- och rättigheter som allvarliga brott, utan diskussion och lagändring, i strid med praxis och FN:s rekommendationer, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige i ett pressmeddelande.

I det ovanligt långa pressmeddelandet har Amnesty en filosofisk utläggning om ”civil olydnad” och jämför det med grundlagsskyddad yttrande- och demonstrationsfrihet.

Man hävdar också att FN uttryckt att “civilsamhället till hög grad är den enda pålitliga kraften för att förmå institutioner att förändras i den takt som krävs” eftersom politiker inte ”tar klimathotet på allvar”.

— Att inte förstå dessa manifestationer för klimatet i ljuset av demonstrationsrätten leder i en potentiellt farlig och antidemokratisk riktning där konstitutionella rättigheter står på spel. Vi utgår från att domen kommer att överklagas, och att högre rätt beaktar Sveriges folkrättsliga åtaganden och försvarar såväl den grundläggande demonstrationsfriheten som Sveriges åligganden vad gäller klimatnödläget i sin bedömning. Amnesty kommer noga att följa det här fallet och fortsatt värna rätten att fredligt demonstrera och protestera, säger Anna Johansson