Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Undersökning: Över 70 procent av skolbarn är ”klimatskrämda”

Svar kan vara spontana Kan också vara anpassade efter barnens uppfattning om frågeställarnas önskemål.