GREAT RESET Minst en miljard människor måste sluta äta kött för att klimatet ska kunna räddas, förklarade ordföranden för det största industriella tillverkningsföretaget i Europa i en panel vid World Economic Forum.

Den danska affärsmannen och ordföranden för den tyska tillverkningsjätten Siemens, Jim Hagemann Snabe, ingick vid det årliga globalistmötet i Davos i panelen Mobilizing for Climate, där han drev Great Reset-agendan att ersätta kött med syntetiska proteiner.

— Om en miljard människor slutar äta kött, säger jag dig, det har stor inverkan. Det har inte bara en stor inverkan på det nuvarande livsmedelssystemet, utan det kommer också att inspirera till innovation av våra livsmedelssystem,” sa Snabe och tillade:

— Jag förutspår att vi kommer att ha proteiner som inte kommer från kött i framtiden, och de kommer förmodligen att smaka ännu bättre.

World Economic Forum har sedan bildandet argumenterat för att människor borde välja mer ”klimatnyttiga livsmedel” som alger, tång och kaktusar. Den av Klaus Schwab grundade organisationen, som introducerade idén om en ”stor återställning” av kapitalismen, har också salufört idén om att insekter för oss människor måste ersätta däggdjur som proteinkälla om vi ska kunna minska effekterna av påstådda mänskligt skapade klimatförändringar.

Resonemanget förutsätter ett godtagande av antagandet att det finns klimatförändringar som orsakas av människor genom för hög tillförsel av koldioxid. Vidare bygger argumentationen på antagandet att människors intag av kött medför stora utsläpp av denna gas. Den danske klimatforskaren Bjørn Lomborg har dock visat att om en genomsnittlig person i den industrialiserade världen skulle ta bort kött från kosten, så skulle detta endast resultera i en individuell utsläppsminskning på 4,3 procent.