UPPVAKNANDET. Enligt en ny undersökning från Sentio kan uppemot 8 procent av svenskarna idag tänka sig att rösta på ett ”nazistiskt” parti.

Uppemot 8 procent av svenskarna kan tänka sig att stöda en radikal kraft som Nordiska motståndsrörelsen.

Det är den judiskägda alternativa nätsajten Nyheter Idag som med hjälp av Sentio undersökt svenskars åsikter om nationalsocialism.

2,9 procent av de som deltog i undersökningen uppger att de kan tänka sig att rösta på ett ”nazistiskt” parti. Med tanke på att det judeo-bolsjevikiska slagordet ”nazistiskt” uttryckligen används i frågeställningen får man anta att den verkliga siffran kan vara betydligt högre.

5,1 procent svarar ”vet ej” på frågan ifall de kan tänka sig att rösta på ett radikalt alternativ, vilket med tanke på den starkt polariserande frågeställningen antyder att de är öppna för tanken.

Samtidigt tror nästan 30 procent av de tillfrågade att tillräckligt många svenskar sympatiserar med nationalsocialismen för att ett parti med sådana värderingar idag skulle kunna ta sig in i riksdagen.

Undersökningen visar också att medias hetspropaganda mot Nordiska motståndsrörelsen till viss del gått hem. 18,7 procent säger sig nämligen vara rädda för att en ”nazist” ska skada dem eller deras familj.

Det är just denna frågeställning som juden Chang Frick, som skrivit artikeln på Nyheter Idag, fokuserar på. Frick har en historia av att ha samarbetat med AFA mot sina tidigare partikamrater i SD, samt att smyga runt utanför nationella sammankomster och smygfota deltagare. Han har också öppet sagt att han ser sig som en ”profitör” på den alternativa mediascenen som ”jagar klick helt enkelt”. För att göra detta på bästa sätt måste man, enligt Frick, ”fånga upp” invandringsdebatten.

Källa:
Nästan var femte orolig för nazistattacker mot sig själv eller sin familj


  • Publicerad:
    2017-10-12 18:15