OPINION. Enligt en opinionsundersökning som genomförts av Sentio och Nyheter Idag blir SD med råge det största partiet med 26.1 procent av de tillfrågades röster. Socialdemokraterna rasar till en andraplats och hamnar på 21,7 procent, vilket troligtvis kan vara deras sämsta siffror i en opinionsundersökning någonsin.

Sentio/Nyheter Idags opinionsundersökning för juni månad. Grafik: Nyheteridag.se. Klicka för större bild.

Idag har Nyheter Idag publicerat den senaste opinionsundersökningen som sajten har gjort tillsammans med Sentio. Till skillnad från övriga opinionsinstitut använder sig Sentio av en webbpanel, vilket rent historiskt har gett Sverigedemokraterna högre siffror än undersökningar från institut som genomför telefonintervjuer. Vissa menar dock att Sentios resultat är närmare verkligheten då det fortfarande finns människor som känner obehag av att uppge att de röstar på SD över telefon.

Resultatet av opinionsundersökningen visar att SD med god marginal blir största parti med 26,1 procent av rösterna, följt av Socialdemokraterna på 21,7 procent. Detta kan endast beskrivas som ett ras för Socialdemokraterna, som i Sentios undersökning för maj månad blev största parti 25,3 procent av de tillfrågades röster. Tredje största parti i junimätningen blir Moderaterna, som backar från 20,4 procent i maj och får 17,1 procent av rösterna från de tillfrågade.

Både Liberalerna och Miljöpartiet får något högre siffror än i andra opinionsundersökningar som genomförts nyligen, med 7,0 respektive 4,8 procent. Med 3,3 procent ligger dock KD under riksdagsspärren även enligt Sentios mätning.

Att SD får över 26 procent av rösterna kan framstå som spektakulärt, då man enligt SCB:s majmätning exempelvis fick 18,5 procent av de tillfrågades röster. Men redan under 2017 låg SD i några mätningar stadigt som största parti med omkring 26-27 procent i Sentios mätningar.

Det var också Sentio som under förra året genomförde en undersökning som visade att 8 procent av de svenska väljarna inte var främmande inför att rösta på ett ”nazistiskt” parti.

Källor:
Total S-kollaps när SD är största parti i Sentios junimätning
Partisympatiundersökningen maj 2018
Sentio: SD ökar mest i maj – M och S i kris
Opinionsrekord för SD i nya mätningar


  • Publicerad:
    2018-06-07 11:00