OPINION. Enligt en opinionsundersökning som genomförts bland kyrkobesökare i Sverige tappar KD allt fler sympatisörer bland landets kristna. Sverigedemokraterna – men även Centerpartiet – växer däremot.

Kristdemokraterna har traditionellt haft sin starka väljarbas bland kristna och framförallt hos så kallade frikyrkliga. Sedan det senaste valet har dock partiet fått allt sämre siffror i opinionsundersökningar, för att under de senaste månaderna konsekvent positionera sig under fyraprocentsspärren och därmed riskera att åka ut ur riksdagen efter höstens val.

Den kristna tidningen Dagen har nyligen beställt en opinionsundersökning av Sifo, där deltagarna – förutom de sedvanliga frågorna om vilket parti de skulle rösta på om det vore val – även fick svara på frågan ifall de deltar på gudstjänster. De som svarade ”ja” på den frågan plockades sedan ut och presenterades för Dagen.

Även bland kyrkobesökarna är Socialdemokraterna och Moderaterna de två största partierna, med 22 respektive 19 procent av rösterna. Siffrorna är bara något lägre än hos befolkningen i helhet.

Kristdemokraterna har dock tappat kraftigt bland kyrkobesökarna och får endast 10 procent. Även om det är betydligt högre än bland väljare i allmänhet så brukar stödet för KD bland kristna vara betydligt högre. Plockar man endast ut de frikyrkliga får KD 26 procent av rösterna. Men även det är historiskt lågt, menar Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

— För några år sedan hade KD omkring 70 procents stöd bland frikyrkomedlemmarna. I min senaste mätning från 2016 hade de halverat stödet och det här är ytterligare ett belägg för att de har tappat bland sina kärnväljare, och att de har tappat enormt mycket, säger Magnus Hagevi till Dagen.

Sverigedemokraterna ökar däremot kraftigt och får 18 procent av de kristnas röster. Bland frikyrkliga får partiet 12 procent och bland de som deltar i Svenska kyrkans gudstjänster handlar det om 19 procent. I tidigare mätningar bland kristna har partiet knappt ens kommit över fyraprocentsspärren. Enligt Dagen var det så för bara fyra år sedan, där man tog fram hur de kristna röstade genom en en vallokalsundersökning.

– Det här är första gången någonsin SD får ett resultat i den här gruppen som ligger någonstans i närheten av vad de får i övriga riket, säger Magnus Hagevi, som specialiserat sig på att studera hur kyrkobesökare röstar.

Hagevi är samtidigt försiktig med att dra några slutsatser av det kraftigt ökande stödet för SD.

– Det här är en enstaka mätning, så jag vill ta det lite försiktigt med att kommentera. Om vi ska prata ett genombrott bland kyrkväljare vill jag se fler mätningar först, menar han.

Att även Centerpartiet går framåt överraskar dock inte Hagevi. Partiet fördubblar sitt stöd bland de kristna sedan vallokalsundersökningen 2014 och får 16 procent, vilket han tror beror på att Centern har profilerat sig som ett massinvandringsparti – något som många kristna uppskattar.

— Centerpartiet pratar inte om hårdare tag och har inte en pessimistisk tongång när de talar om samhället. Jag tror att det finns väljare som är intresserade av ett sådant optimistiskt budskap, säger Hagevi.

Källa:
Så röstar de kristna väljarna


  • Publicerad:
    2018-06-03 18:00