VALÅR. Den nya lagen om asyl åt 9 000 ”ensamkommande” utan asylskäl har försatt den socialdemokratiska ledningen i djup kris. Partiledningen vet att bara 7 procent av S-väljarna stödjer en sådan extrem asylpolitik och att majoriteten av väljarna i höstens val stödjer en åtstramning av migrationspolitiken.

Socialdemokraternas väljare vill inför höstens val minska på flyktingmottagandet. Det visar en undersökning baserad på 1 274 intervjuer som genomfördes av Sifo under perioden 4-7 Juni.

Undersökningen visar att 37 procent av S-väljarna stödjer dagens sänkta asylnivåer, medan 40 procent av S-väljarna vill sänka nivåerna ytterligare. Detta för att försöka rädda den S-märkta välfärdsstaten. Bara 7 procent av S-väljarna vill återgå till de senaste årens ohållbara kaospolitik som både Moderaterna och Socialdemokraterna nu starkt förknippas med.

Även bland befolkningen i stort är stödet massivt för en minskning av antalet asylsökare. Innan asylhaveriet 2015 ville 29 procent av väljarna ta emot färre flyktingar, och 25 procent ville bjuda in fler. Idag 2018 vill hela 55 procent av folket ta emot färre asylsökare, medan bara 9 procent vill fortsätta den tidigare politiken med öppna gränser.

Samtidigt som Socialdemokraterna har stramat åt migrationspolitiken och skärpt tonen i migrationsdebatten har partiet kraschat i opinionsmätningarna. Asylextremister inom partiet har varit snabba med att tolka detta som att väljarna vill se fler så kallade flyktingar i Sverige. Men undersökningen visar alltså att detta inte stämmer.

Mer troligt är det så att Socialdemokraternas ideologiska kappvändning från vad man själva kallat ”humanism” till vad man tidigare kallade ”fascism” har gjort att allt fler väljare nu saknar förtroende för S-politikerna. Om den förda politiken verkligen var så ohållbar, kanske man borde ha tagit sitt ansvar och avgått? Istället fortsätter Socialdemokraterna att låtsas som ingenting medan man försäkrar väljarna om att man nu ska driva ”fascisternas” politik.

Den nya, halvt olagliga, lagen om 9 000 så kallade ensamkommande utan asylskäl kan av väljare ses som ett bevis på att Socialdemokraterna återigen försöker lura dem, eftersom löften och handlingar inte går ihop.

— Vi vet att vi går ner i opinionen när det kommer negativa besked om migrationspolitiken, som det om ensamkommandelagen, säger en centralt placerad S-källa.

S-ledningen fruktar att partiet kollapsar
I flera andra länder i EU har de socialdemokratiska partierna kollapsat de senaste åren, och har nu under 10 procent av rösterna. Den socialdemokratiska ledningen ser nu att detta är på väg att hända även i Sverige. Partiet har redan halverats i väljarsympatier, i praktiken splittrats i två partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Rent mekaniskt kan det i längden inte gå på något annat sätt. Genom att grunda sin politik på opportunism och spontanitet har Socialdemokraterna för varje årtionde urholkat sin ideologi mer och mer, och genom liberalisering förborgerligats. Till sist tröttnar väljarna och röstar på de partier som upplevs stå för något annat än att bara en vilja att behålla makten.

Det är egentligen samma sak med Vänsterpartiet, den enda skillnaden är att Vänsterpartiet ligger några årtionden efter Socialdemokraterna i sin ideologiska avveckling.

Många bedömare tror nu att Socialdemokraterna efter valet kan komma att genomgå en motsvarande förändring som Centerpartiet genomgått, som helt har bytt ut sin ideologi från en fredlig agrarpatriotism till krigshetsande urban nyliberalism.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-06-15 19:30