FRÄMLINGSINVASIONEN. Landstingen subventionerar asylsökandes sjukresor mer än medborgarnas.

Befolkningsutbytet subventioneras på allt fler områden. Asylsökande, oavsett deras ekonomiska status, betalar enligt lag högst 40 kronor för länstrafikens sjukresor. I exempelvis Jönköping är egenavgiften fixerad vid maxbeloppet 40 kronor.

Pensionärer, studenter och andra medborgare betalar 120 kronor.

Sjukresorna är redan kraftigt subventionerade via skattesedlarna men regeringen har har enligt svenskfientliga principer beslutat att asylsökande ska få ta en större del av skattebudgeten även i detta fall.

Källa:
Regelver sjukresor (pdf-dokument)


  • Publicerad:
    2018-06-21 21:00