OPINION. En ny opinionsundersökning visar att svenska folket anser att Sverige är på väg åt fel håll och att regeringen är värdelös.

Stefan Löfven är ingen ledare enligt svenska folket.

Med anledning av att regeringen idag presenterar sin budget har Aftonbladet gett Inizio i uppdrag att undersöka svenska folkets förtroende för regeringen. I undersökningen har de tillfrågade fått svara på frågan om de anser att Sverige är på väg åt rätt eller fel håll.

En förkrossande majoritet på 60 procent svarar att Sverige är på väg åt fel håll. Bara 21 procent av de tillfrågade anser att landet är på väg åt rätt håll och resten är osäkra.

Uppdelat efter kön kan man se att kvinnor är mer optimistiska medan männen å andra sidan är betydligt mer kritiska till den nu förda politiken. 69 procent av männen säger att Sverige är på väg åt fel håll vilket kan jämföras med 50 procent av kvinnorna.

Tittar man på siffror för olika partiers sympatisörer ser man bland annat att bara 1 procent av SD:s sympatisörer uppger att Sverige är på väg åt rätt håll, vilket visar att den väljargruppen är radikal och starkt kritisk till den etablerade ordningen. Till och med en femtedel av minoritetsregeringens egna sympatisörer säger att utvecklingen går åt fel håll och bara 13 procent av Alliansens väljare säger att utvecklingen går åt rätt håll.

Undersökningen visar sammantaget en liten försämring i förtroende för Sveriges utveckling jämfört med i juni då 58 procent ansåg att samhällsutvecklingen gick åt fel håll.

Beträffande regeringens insats anser mindre än en fjärdedel av folket anser att regeringen gör ett bra jobb. Nästan 60 procent anser å andra sidan att regeringen gör ett dåligt jobb. Bara 18 procent anser att statsminister Stefan Löfven visar prov på ledarskap och en av hans två bästa siffror är att bara en tredjedel av väljarna anser att han åtminstone är ”engagerad”.

Tittar man på specifika politiska områden så anser 64 procent av de tillfrågade att Sveriges integration av invandrare går dåligt.

Källa:
Folkets dom: Sverige är på väg åt fel håll


  • Publicerad:
    2016-09-20 12:30