DANMARK. Enligt en ny opinionsundersökning kommer 3,4 procent av danskarna att rösta på det nationalistiska Danskarnas parti samt ytterligare 12,6 procent kan tänka sig att rösta på partiet om det vore val idag.

Mellan den 5 och 9 augusti gjorde TNS Gallup en opinionsundersökning på uppdrag av Danskarnas parti. 1051 slumpvis utvalda personer i olika åldrar över hela landet fick svara på frågan om de kan tänka sig att rösta på partiet.

3,4 procent av de tillfrågade svarade ja till att de kommer att rösta på Danskarnas parti om de ställer upp i nästa val. 12,6 procent svarade att de kanske kommer att rösta på partiet.

De flesta personer som är positivt inställda till Danskarnas parti har tidigare röstat på det invandrings- och islamkritiska partiet Dansk Folkeparti. En bidragande orsak till att Danskarnas parti går starkt framåt är att många väljare har tröttnat på den alltmer slapphänta inställningen Dansk Folkeparti har intagit i massinvandringsfrågan.

Danskarnas parti har bland annat dessa tre huvudfrågor i sitt partiprogram:

  • Den icke-västliga invandringen till Danmark måste stoppas samt att en omfattande repatriering inleds.
  • Danmark måste lämna EU.
  • Förutsättningarna för danska barnfamiljer ska förbättras.

Källa:
Danskernes Parti Vælgertilslutning 9. august 2016


  • Publicerad:
    2016-08-13 20:40