SVERIGE. En Demoskop-undersökning visar att allmänhetens uppfattningar om invandringen blir allt mer negativ. 58 procent av svenskarna anser att invandringen är för stor vilket är en ökning med fem procentenheter från förra året.

Foto: Demoskop. Klicka för större bild.

Foto: Demoskop. Klicka för större bild.

Demoskop-undersökningen, beställd av stiftelsen Den Nya Välfärden, visar att 58 procent av allmänheten anser att invandringen är för stor och endast 8 procent att den är för liten. En majoritet av dem som svarat att invandringen är för stor anser att den är alldeles för stor.

Undersökningen visar att de som är mest kritiska är män över 50 år, men den invandringskritiska opinionen ökar bland flera grupper konstaterar Demoskop: ”Trenden syns hos båda könen och i flertalet åldersgrupper, med undantag för den yngsta gruppen 29 år) där ingen tydlig trend syns.” Störst ökning av invandringskritik har skett bland personer med högre utbildning:

Undersökningen genomfördes under perioden 26 januari–11 februari 2015 och bygger på 5 743 intervjuer. Demoskops fråga, ”Tycker du att invandringen till Sverige är…?”,  är neutralt ställd och har tre enkla ja-alternativ, tre nej-alternativ samt ett alternativ i mitten.

Mainstream-medias rapportering om Demoskops nya undersökning, som publicerades i måndags, har varit i det närmaste obefintlig.

Källa:
Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning


  • Publicerad:
    2015-05-27 09:20