INRIKES. Ett förslag om att ge kommunerna större friheter att flytta runt elever och tvinga friskolor att kvotera in rasfrämlingar har lagts fram. Diskrimineringsombudsmannen är dock kritisk till förslaget.

skola invandring

För närvarande är det bara en liten del av landets skolor som tvingas att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn. Nu vill man göra det lättare för kommuner att ta emot främlingar genom att ändra lagstiftningen för att kunna flytta runt elever mellan skolor. Det nya lagförslaget innebär också att friskolor med kösystem ska kunna kvotera in främlingar utan att ta hänsyn till svenskar som väntar på en plats.

Diskrimineringsombudsmannen är dock kritisk till förslaget och menar att man inte får diskriminera svenskar baserat på ras eller etnicitet.

— Det vi vill flagga för är att det finns en påtaglig risk att kommuner förstår det här som att man ska skapa etniskt blandade klasser, säger Martin Mörk vid DO.

— Det är ett problem, eftersom man enligt diskrimineringslagen inte får ta den typen av etnisk hänsyn, fortsätter han.

Förslaget är nu ute på remiss och majoriteten av remissinstanserna uppges vara positivt inställda till lagändringen.

Källa:

Oro över skolförslag för nyanlända


  • Publicerad:
    2016-02-17 18:10