INRIKES. Efter kritik från Europarådet vill nu Miljöpartiets Gustav Fridolin tillsätta en utredning där man ser över hur man ska kunna ge skolan fler resurser för att lära ut modersmål till andra folkgrupper.

Europarådet har kritiserat Sverige eftersom landet enligt dem inte satsar tillräckligt mycket resurser och pengar på att lära utlänningar sitt modersmål. Till minoritetsspråken räknas finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.

— Sverige får kritik från bland annat Europarådet för att det här inte är tillräckligt att uppfylla de internationella reglerna som vi har åtagit oss i förhållande till de nationella minoriteterna. Därför har vi sagt att vi behöver se över lagstiftningen både för nationella minoriteter och för minoritetsspråk, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Vanligtvis får eleverna undervisning i modersmål under en timma i veckan vilket inte är tillräckligt enligt Europarådet som kritiserat Sverige åtta gånger sedan millennieskiftet. Enligt Europarådet måste man ge fem timmars undervisning i veckan.

— Behöver vi ändra reglerna för att leva upp till de krav som vi har åtagit oss i förhållande till Europarådet? Det är Europarådet tydliga med och därför kommer vi i år tillsätta en utredning för att se hur reglerna kan ändras för att leva upp till Europarådets krav, säger Fridolin.

Källa:
Fridolin vill utreda minoritetsspråk


  • Publicerad:
    2016-02-29 12:55