Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

EU: Sverige måste satsa mer på minoritetsspråk

INRIKES. Efter kritik från Europarådet vill nu Miljöpartiets Gustav Fridolin tillsätta en utredning där man ser över hur man ska kunna ge skolan fler resurser för att lära ut modersmål till andra folkgrupper.