IDEOLOGI. Nationalekonomen Isac Boman skriver en krönika där han diskuterar global enfald, nationalistisk chauvinistisk politik och inter-nationell ideologi. Han lyfter EU som ett exempel på ett projekt som utgett sig för att vara inter-nationalistiskt men som i själva verket är globalistiskt.

Den åländske nationalekonomen Isac Boman skriver i sin senaste krönika om globalism, nationalistisk chauvinistisk politik och det han kallar för inter-nationalism. Han framhåller inter-nationalism där mångfald av nationer och varje nationell egenart med biokultur bevaras och jämför detta med den globala enfald som exempelvis EU driver. Nationalistisk chauvinistisk politik beskrivs i krönikan som en aggressiv ideologi där varje nation vill ha herravälde på andra nationers bekostnad.

Boman skriver följande om inter-nationalism som ett vägval:

Ett tredje vägval, som sällan eller aldrig nämns, är den inter-nationella visionen. Denna vision motsäger sig den nationalistiska chauvinismen och grundas på erkännandet av alla nationers värdighet trots olikheter. Den motsäger sig samtidigt globalismens strävan att upplösa nationella identiteter i en kosmopolitisk smältdegel, vilket av globalismens förespråkare förs fram som ett sätt att undanröja alla möjligheter till krig och konflikter.

Det internationella vägvalet utgår, i kontrast till globalismen, från en grundläggande respekt och uppskattning för mångfalden av nationer, där varje nationell egenart respekteras och garanteras rätten att upprätthålla sin biokulturella integritet. Den bygger inte på hat, lika lite som en förälder hatar andras barn för att man älskar sina egna barn högst och i första hand månar om dem. Det utesluter heller inte samarbete med andra familjer eller, översatt till ett större plan, inter-nationellt och inter-kontinentalt samarbete för att tillgodose gemensamma intressen som behöver organiseras över nationsgränserna. En naturlig konsekvens av den internationella visionen, till skillnad från den globalistiska, är att mänsklighetens mångfald på sikt kan bevaras.

Boman kritiserar i sin krönika EU för att ha utgett sig stå för denna inter-nationalism men att unionen i själva verket strävar efter global enfald.

”En allvarlig kritik som kan framföras mot den Europeiska Unionen, är att projektet marknadsförts som ett internationellt projekt, när det i själva verket är globalistiskt”, skriver Boman som menar att den globalism som präglar EU strävar efter att beblanda och utradera nationella egenarter.

Källa:
Globalismen och nationalismen: Den falska diktomin


  • Publicerad:
    2016-10-30 09:50