KLISTERMÄRKEN. I kölvattnet av de fruktansvärda klistermärkesattackerna mot den judiska föreningen i Umeå trappas kampen upp mot det ”brutala antisemitiska hatet” som tydligen ska skölja över Umeå likt en enorm nazistisk hat-tsunami.

Judiska föreningen i Umeå stickar på ett världsrekord i offerkofta?

Det hela började med totalt fyra klistermärken på Judiska föreningens skyltfönster vid två olika tillfällen. Första gången slog någon eller några, med en bra känsla för klistermärkesplacering, till inför minnesdagen för den så kallade ”Förintelsen” och klistrade upp tre klistermärken på skyltfönstret för judiska föreningen i Umeå. Smaklöst, barnsligt och onödigt kan tyckas men det enorma mediala genomslaget gjorde nog både klistermärkesmarodörens och många av Nordfronts läsares dag.

LÄS OCKSÅ: Hemska klistermärken i Umeå

Det dröjde dock inte länge innan hatbrottslingen eller möjligtvis en copy-cat slog till igen, denna gång med blott ett ensamt klistermärke på samma skyltfönster. Denna gång valdes klistermärket med Adolf Hitler att sättas upp och efterspelet lät inte vänta på sig. Den talangfulle provokatören hade knappast kunnat räkna med vilka enorma växlar som skulle sättas igång då det började pratas om hat och dolda budskap, att det var ett tydligt hot mot judarna i Umeå och att mer eller mindre en ny förintelse lurade runt hörnet.

Själva boven i dramat, det hemska klistermärket.

Dagarna efter skrev Ola Nordebo, politisk chefredaktör på dagstidningen VK ett debattinlägg som inte bara växlade upp utan även började piska in skuld och skam i alla. Enligt Nordebo lever alla judar i Umeå i en ständig skräck och de känner sig tvungna att dölja sin judiska identitet av rädsla för ”antisemitiska attacker, sabotage eller glåpord.”

Nordebo går vidare och drar väldigt snabbt upp förintelsekortet och berättar om det fasansfulla då näste 1 delade ut flygblad om förintelsemyten inför Emerich Roths föreläsning i Stockholm och använder det absurda i Roths påstående om att han överlevt fem koncentrationsläger som ett argument. Det slår dock aldrig Nordebo att den otroliga lögnen med att överleva hela fem olika dödsnazistiska mördarläger är ett större argument MOT denna påstådda ”förintelse.” Men givetvis upplever den Judiska föreningen i Umeå samma lidande som övriga 6 miljoner och de får uppleva detta gång på gång enligt Nordebo.

Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren.

Sedan hårdnar tonen och all hans vrede över alla påstådda judiska förföljelser i Umeå vänds mot alla umebor. Här ställer Nordebo frågan om det fortfarande finns ”horribla reservationer i reaktionerna på övergrepp mot judar”? Orden som målar upp skulden och skammen vi borde känna verkar knappt räcka till då det antisemitiska slagträt slås i huvudet på VK:s stackars läsare. Vi måste alla börja inse allvaret i det ”brutala hat” som judiska föreningen utsätts för och ”börja stå upp på allvar även mot antisemitiskt hat.”

Men han lär oss även lite nya ord och infallsvinklar som man ändå kan finna ett visst underhållningsvärde i. Vad sägs om ”en slentrianmässig svensk salongsantisemitism” eller att umeborna ”kråmar sig av glädje över att få bo i en sådan tillåtande miljö”.

Nordebos uppläxande artikel.

Med anledning av nyss nämnda debattartikel skrev Margareta Rönngren, Socialdemokraternas andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Umeå ett svar den 16 mars vilket föranledde mig att sammanfatta dessa surrealistiska debattartiklar.

Givetvis ställer Rönngren sig upp ordentligt för demokrati och allas lika värde. Redan i ingressen tar sig orden sådana otroliga proportioner så att man har svårt att greppa det faktum att några klistermärken fyller regimens lakejer med en sådan fruktansvärd rädsla. Rönngren påpekar att ”demokratin och de mänskliga rättigheterna får inte tas för givna. De måste försvaras, fördjupas och förstärkas i ett ständigt pågående arbete.”

Hur tänker man sig stävja detta ”brutala hat” som just judar i Umeå påstås leva under enligt Rönngren och Socialdemokraterna i Umeå? Kunskap är svaret och den så kallade förintelsen måste bankas in ännu hårdare och får aldrig ifrågasättas. Här får vi lära oss hur man skyddar ”sanningen” i Rönngrens variant av demokrati. År 2000 antogs Stockholmsdeklarationen av 51 stater, bland de olika punkter deklarationen slog fast var en punkt att ”Förintelsen aldrig får glömmas.” År 2003 bildade Göran Persson, Sveriges då socialdemokratiske statsminister, Forum för levande historia för att ”främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i förintelsen.” Nu har det snart gått 20 år och då utlovas en uppföljning där det ska inbjudas till en internationell konferens för att hedra offren och utveckla hur arbetet mot nya övergrepp mot mänskligheten kan förhindras.

Margareta Rönngren, socialdemokraternas andra vice ordförande i Umeå kommun.

I Umeå jobbas det stenhårt med dessa frågor då ”kunskap är ett motgift mot antisemitism.”. Kommunens medarbetare har tillgång till utbildningspaket och det har inrättats ett konsultationsforum mot våldsbejakande extremism. I detta forum arbetar specialutbildade personer från socialtjänsten med polisen.

När det gäller barn och unga finns det så kallade temaväskor om de nationella minoriteterna, det anordnas temadagar om förintelsen och det används olika enkäter för att sätta in riktade insatser med hjälp av Umeås 13 olika lokala förebyggande råd. Under 2016 påtvingades allmänheten dessutom något som Rönngren kallar ”de tysta judiska berättelserna i Västerbotten”.

Men det räcker inte här, Skolverket och Forum för levande historia genomför tillsammans med regeringen ständiga kunskapssatsningar i den nationella planen mot rasism. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att kartlägga rasism på arbetsmarknaden och BRÅ ska göra en ”fördjupad studie av de antisemitiska hatbrotten.” Om detta även innefattar klistermärken framgår dock inte men regeringen utlovar mer forskning om rasism och främlingsfientlighet så den frågan ligger nog på bordet.

Men det räcker tydligen inte bara med kunskap, polisen kommer att få mer pengar för att bekämpa alla hatbrott och ett nationellt samrådsforum har skapats för att underlätta dialog mellan polis, utsatta och andra myndigheter.

LÄS OCKSÅ: Klistermärkesvendetta i Umeå

Så hur tänker den judiska föreningen i Umeå efter alla dessa krafttag mot antisemitismen i Umeå och alla piruettkonster från etablissemanget efter det hemska klistermärket på Hitler? I en plusartikel i VK meddelar den judiska föreningen att man överväger att lägga ner verksamheten på grund av allt hat och hot som de tvingas utstå.

Chutzpah och ännu mer chutzpah, Nordfront fortsätter följa den alltmer psykedeliska utvecklingen av det mytomspunna klistermärket i Umeå.

Källor:
Umeå måste stå upp på allvar mot antisemitiskt hat
Ständigt aktuell kamp mot antisemitism


  • Publicerad:
    2017-03-17 11:40