FRANKRIKE. Ett av president Emmanuel Macrons vallöften var att se till att personer som dömts för korruption inte ska få inneha politiska tjänster. Nu vill Frankrikes judar förlänga listan genom att infoga bland annat ”rasister” och ”Förintelseförnekare” i listan. 

Juden Alain Jakubowicz.

Under onsdagen förra veckan krävde den judiska organisationen Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) att Frankrikes justitieminister François Bayrou förvägrar personer som dömts för ”rasism”, antisemitism, förnekelse av ”Förintelsen” eller diskriminering att ha politiska mandat.

Kravet hör ihop med president Emmanuel Macrons vallöfte som gick ut på att han ämnar ”bekämpa splittring” genom att se till att personer som kandiderar för politiska befattningar inte får ha domar för missbruk av skattemedel, korruption eller för att på annat sätt ha utnyttjat sin politiska tjänst. LICRE:s ordförande Alain Jakubowicz kräver dock att listan görs längre.

Den franska Europe 1-kanalen skriver om Jakubowiczs uttalande på sin hemsida:

I den här listan finns ”en stor försummelse”, betonade han: ”I den planerade listan framkommer inte rasism, antisemitism, förnekade av förintelsen samt rättfärdigande av terrorism och brott mot mänskligheten och allmänt agerande som leder till diskriminering. Vi vet vad dessa brott får för konsekvenser för den nationella enigheten och hur de försvagar våra värderingar om frihet, jämlikhet och broderskap. Valda ämbetsmän har ett särskilt ansvar i det här avseendet”, tillade han. ”Det politiska livets enande handlar inte bara om rättskaffenhet, utan också om att bevara den republikanska moralen.”

Källa:
Ranskan juutalaiset vaativat ”rasistien” kieltämistä poliittisista viroista


  • Publicerad:
    2017-05-30 20:00