UMEÅ. Idag stoppade Umeå kommunfullmäktige sin första interpellation. Frågan om varför ”EU-migranter” uppmuntras att komma till kommunen behandlades inte med motiveringen att den är ”rasistisk”.

Nordfront har tidigare rapporterat om att Umeå kommunfullmäktigepresidium har aviserat att de tänker strypa yttrandefriheten genom att stoppa frågor och interpellationer i kommunfullmäktige som man anser vara av ”rasbiologisk” karaktär.

Initiativet kom i samband med att Judiska föreningen i Umeå kom med grundlösa anklagelser om att de har blivit hotade och trakasserade av Nordiska motståndsrörelsen.

Nu tycks kommunfullmäktige ha förverkligat ambitionen, då man under dagen stoppade en interpellation från den politiske vilden Henrik Agerhäll med motiveringen att den var ”rasistisk”.

Interpellationen i fråga löd ”Varför uppmuntra EU-migranter att komma hit?” och stoppades efter en votering i fullmäktige där 60 röstade för avslå frågan och 2 emot.

I interpellationen skrev Agerhäll bland annat:

Det verkar råda delade uppfattningar om huruvida EU-migranternas utsatthet beror på yttre faktorer, i form av ”antiziganism” från icke-romer, eller om den beror på inre faktorer. Att falskeligen beskylla människor av icke-romst härkomst för ogrundad antiziganism kan jag uppfatta som lite rasistiskt. Om personer med östasiatisk härkomst hade varit något överrepresenterade inom verksamheter som tiggeri, åldringsrån, vägpiratverksamhet, stoppaunderkjolensnatteri och metallstölder är det sannolikt att vi i media fått läsa om ”antikinesism”.

Interpellationen i sin helhet går att läsa här.

Källa:
Fråga stoppades i fullmäktige – ansågs rasistisk


  • Publicerad:
    2017-05-29 21:30