TROLLNING. Den före detta Umeåpolitikern Henrik Agerhäll, invald som sverigedemokrat, har under de senaste månaderna trollat Umeå kommunfullmäktige genom att lämna in satiriskt skrivna motioner.

Under de senaste månaderna har den före detta Umeåpolitikern Henrik Agerhäll, som valdes in som sverigedemokrat men senare uteslöts, trollat Umeå kommunfullmäktige genom att lämna in satiriskt skrivna motioner.

I motionen ”Lampskärm till Förintelsens minne” skriver Agerhäll om hur han som skolelev lärde sig att sex miljoner judar gasades ihjäl i Tredje riket, varav fyra miljoner i Auschwitz, samt att dessa judar omvandlades till lampskärmar och tvål.

I syfte att minnas ”förintelsen” föreslås i motionen att kommunen ska köpa in en lampa med tillhörande lampskärm som kan stå i fullmäktigesalen som en påminnelse.

Dessutom föreslås att man under januaris fullmäktigemöte ska hålla en tyst minut, under vilken alla lampor utom ”förintelse”-lampan ska släckas. Eventuellt kan fullmäktiges ledamöter samlas i en ring runt lampskärmen, skriver Agerhäll.

Faktablad mot ”zogtänkande”
I motionen ”Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism” pekar Agerhäll ut David Duke, Kevin MacDonald and Andrew Anglin som ledargestalter inom ”zogtänkande”.

I syfte att radera ut ”antisemitism” föreslår Agerhäll att Umeå kommun ska ta fram ett informationsblad på ett tiotal sidor där man ska bemöta ”zogtänkarnas” världsbild, genom att motbevisa att det skulle finnas en judisk makt-rörelse som driver på för massinvandring till västvärlden.

I faktabladet ska kommunen även bemöta påståenden som att judars inflytande inom media överstiger vad man kan förvänta sig av deras andel av befolkningen, eller att judar ska ha haft en dominerande roll inom kommunismen.

Dessutom ska skolelever i samband med ”förintelsens” minnesdag uppmanas att läsa David Dukes bok Jewish Supremacism, samtidigt som de kritiskt granskar innehållet med stöd av kommunens faktablad.

Handlingsplan mot evolutionsteorin
Eftersom kommunen vill bekämpa rasism måste man givetvis ta fram en ”Handlingsplan mot tro på divergent human evolution”, menar Agerhäll, detta då idéer om rasskillnader anses vara rasistiska i politiskt korrekta sammanhang.

Henrik Agerhäll listar i motionen ett antal skillnader mellan raserna som enligt den antirasistiska världsbilden måste förnekas, exempelvis IQ-skillnader samt skillnader i hjärnvolym och testosteronnivåer.

Enligt motionen ska Umeå kommun i en framtida antirasistisk policy slå fast i vilken utsträckning man ska förneka rasskillnader som har inverkan på mänskligt beteende. Man bör även förklara vilka motiv man har när man vill förneka dessa skillnader.

Slutligen yrkar Agerhäll även på en antirasistisk policy ska innehålla riktlinjer för hur man ska övertyga allmänheten om att evolutionsteorin inte går att applicera fullt ut på människan.

Hur Henrik Agerhälls antirasistiska motioner kommer bemötas av fullmäktige återstår att se.

Källor:
Lampskärm till Förintelsens minne
Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism
Handlingsplan mot tro på divergent human evolution


  • Publicerad:
    2018-11-04 23:55