Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Umeå kommun vill inte bekämpa “zogtänkande” – avslår Agerhälls motioner

Av Redaktionen, 2018-11-27
redaktionen@nordfront.se

UMEÅ. Två av de Henrik Agerhäll-motioner som tidigare uppmärksammats av Nordfront behandlades av Umeå kommunfullmäktige under måndagen. Kommunfullmäktige sade nej till ”Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism” samt ”Handlingsplan mot tro på divergent human evolution”.

Nordfront har tidigare uppmärksammat den uppskattade lokalpolitikern Henrik Agerhäll, som efter att ha uteslutits ur SD spenderade större delen av den förra mandatperioden som politisk vilde i Umeå kommunfullmäktige. Det är framförallt hans motioner, där han trollar det politiska etablissemanget, som fångat Nordfronts uppmärksamhet men som också lett till att kommunfullmäktigepresidiet infört särskilda censurregler i kammaren riktade mot honom.

Under söndagens avsnitt av Radio Nordfront gästade Agerhäll och berättade om motionerna och vad tanken bakom dem har varit.

LYSSNA: RN DIREKT#100: Henrik Agerhäll, galna infödingar och GRISEBANK i Oslo

Under måndagen behandlades två av de motioner som diskuterades i avsnittet av Umeå kommunfullmäktige. Den första motionen heter ”Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism”, där Agerhäll pekar ut David Duke, Kevin MacDonald and Andrew Anglin som ledargestalter inom ”zogtänkande”.

I syfte att radera ut ”antisemitism” föreslår Agerhäll att Umeå kommun ska ta fram ett informationsblad på ett tiotal sidor där man ska bemöta ”zogtänkarnas” världsbild, genom att motbevisa att det skulle finnas en judisk makt-rörelse som driver på för massinvandring till västvärlden.

Motionen avslås med motiveringen:

Arbete med att motverka främlingsfientlighet och rasism är en del av skolans värdegrund och något som ingår i uppdraget. Alla skolor ska enligt lag upprätta en plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling och på många skolor finns också utpekade team med särskilt ansvar för frågorna. Inom kommunens arbete med nationella minoriteter lyfts rättighetsarbetet upp för samerna, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar i kommunen. Kompetenshöjande insatser (inkl. frågor kring rasism) för tjänstepersoner inom sakområdet nationella minoriteter (inkl. romer och judar) genomförs i kommunen. Det ligger däremot inte inom kommunens uppdrag att utföra grundforskning kring specifika rasistiska tankeströmningar som den i motionen föreslagna faktasammanställningen.

Umeå kommun vill därmed att påståenden som att judars inflytande inom media överstiger vad man kan förvänta sig av deras andel av befolkningen, eller att judar ska ha haft en dominerande roll inom kommunismen” även fortsatt ska stå obemötta.

Den andra motionen som behandlades heter Handlingsplan mot tro på divergent human evolution”, där Agerhäll listar en del rasskillnader som måste förnekas enligt den politiskt korrekta världsbilden. Agerhäll föreslår i motionen att kommunen förtydligar exakt vilka biologiska skillnader mellan olika raser som får erkännas och vilka som måste förnekas, samt att man tar fram en handlingsplan för hur man ska övertala allmänheten att evolutionsteorin inte fullt ut går att applicera på människan. Allt för att bekämpa rasistiska tankeströmningar i samhället.

Motionen avslås med motiveringen:

Ett arbete med en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter enligt beslut i KS 2017-06-29 pågår. Denna policy kommer att utgå från de övergripande styrdokument som finns i Umeå Kommun, däribland den strategiska planen, strategi för jämställdhetsarbete och CEMRdeklarationen. Därutöver tas naturligtvis hänsyn till svensk lagstiftning, såsom Diskrimineringslagen (2008:567), som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ytterligare lagstiftning att förhålla sig till är Brottsbalken (1962:700) vars andra avdelning, 16e kapitel definierar brottet hets mot folkgrupp som ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. Ingen policy mot rasism i Umeå kommun kommer att formuleras på ett sådant sätt att den bryter mot svensk lag eller kommunala styrdokument.

Agerhälls motion om att kommunfullmäktige införskaffar en lampskärm som monument över ”Förintelsen”, där ledamöterna kan samlas för att gråta en skvätt, kommer att behandlas längre fram av fullmäktige.

Källa:
Mötesbok: Kommunfullmäktige (2018-11-26)


  • Publicerad:
    2018-11-27 13:00