POLITIK. Henrik Agerhälls tal vid torgmötet den 3 november i Stockholm, där han bland annat jämförde olika folkslags IQ, har fått stor spridning på nätet.

Som Nordfront tidigare rapporterat om anordnade nätverket Stockholmare för ett suveränt Sverige en manifestation i Stockholm söndagen den 3 november på temat ”mot befolkningsutbyte och för återvandring”.

Ett av talen vid torgmötet hölls av den före detta SD-politikern Henrik Agerhäll, som numera politiskt kallar sig själv för ”folkstamskonservativ”.

Detta begrepp innebär enligt Agerhäll ”att arbeta för att den egna [nordiska] etniska gruppen ska utgöra en så stor andel av totalpopulationen som möjligt”, och han tillade att ”det är den enda ideologiska uppfattningen som är i samklang med evolutionen”.

För att belysa att ett verkligt folkutbyte verkligen pågår presenterade Agerhäll statistik som bland annat visar att sedan 2012 har varje år över 100 000 personer fått uppehållstillstånd i Sverige. 2018 var den siffran 132 696 personer.

Han berättade också att antalet personer i Sverige som själva är födda utomlands, eller som har minst en förälder som är född utomlands, idag uppgår till 3 311 312 stycken.

Därefter gjorde Agerhäll en vetenskapligt grundad beskrivning av ”de skillnader som finns mellan olika befolkningsgrupper på det kognitiva och beteendemässiga området som kommer att förändra landet i grunden om den nuvarande invandringspolitiken består”.

Han förklarade att politikernas dröm om lyckad integration mellan etniska grupper är omöjlig när den invandrade gruppens genomsnittliga intelligens och erfarenheter skiljer sig alltför mycket från värdfolkets.

Agerhäll frågade åhörarna:

— Oavsett om den korrekta genomsnittliga IQ-nivån i det subsahariska Afrika ligger strax under 70 eller strax över 70 så tycker jag att det finns anledning att diskutera om vi ska ta in subsaharier i landet. Vad det är tänkt att de ska tillföra, vad är de bra till? Behöver vi fler människor som är duktiga på att hoppa, springa, spela trumma och rappa?

Och han tog ett annat konkret exempel:

— Om vi tänker oss en somaliska med 70 i IQ och burka. Det är möjligt att det går att övertala henne att ta av sig burkan, om man tycker sånt är viktigt, men vad ska man göra åt IQ-nivån? Det är ju inte möjligt att genomföra hjärntransplantationer.

Polisen har uppgett att en anmälan om hets mot folkgrupp har lämnats in efter manifestationen, men det ska inte ha varit specificerat vilken talare eller vilket uttalande som anmälan avsåg.


  • Publicerad:
    2019-11-07 23:55