Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Kommunalråd bryter mot grundlagen – försvaras av knarkbrottsdömd juridikfrontare

Av Simon Holmqvist, 2018-06-23
simon.holmqvist@nordfront.se

KORRUPTION. Under en intervju med SVT Västerbotten försökte Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) att förmå SVT-journalisten att uppge sina källor. Nu försvaras han av Juridikfronens Robin Enander, som är politisk sekreterare åt kommunens socialdemokrater.

Det var under en intervju med SVT Västerbotten som Umeås socialdemokratiska kommunalråd Hans Lindberg försökte att förmå SVT-reportern Maria Ehrlin att uppge sina källor.

— Nej men vem har sagt det? frågar kommunalrådet när Ehrlin ber om en kommentar i ett ärende som rör två kommunchefer, som enligt uppgift har stängts av från sitt arbete på grund av deras insyn i budgetprocessen.

Ehrlin väljer då att läxa upp kommunalrådet i grundlagen.

— Du får inte fråga mig om vem som har sagt det. Det är anonyma källor, du får inte efterfråga vilka källor jag har, förklarar reportern.

Enligt SVT Västerbotten har Lindberg dessutom vid ett annat tillfälle försökt att efterfråga SVT:s källor via telefon, vilket strider mot Tryckfrihetsförordningen i grundlagen.

När SVT sedan försöker förmå Hans Lindberg att förklara sitt agerande menar kommunalrådet att frågan inte var ”allvarligt menad” och att han inte ”menade något illa”:

— Det var inte ett så allvarligt samtal, det var ett generellt samtal om ärendet, återupprepar Lindberg gång på gång.

På frågan ifall han vid andra tillfällen har försökt att efterfråga källor svarar han endast att han ”inte har någon anledning att bryta mot lagstiftningen”. Trots upprepade försök lyckas inte SVT att få något tydligt svar på frågan och efter drygt sex minuter avbryter Hans Lindberg intervjun.

Försvaras av yttrandefrihetskritisk jurist
Hans Lindberg försvaras nu av Robin Enander, som tidigare drev den yttrandefrihetsbrottsfientliga organisationen Juridikfronten från sin lägenhet i Umeå – samma lägenhet som polisen misstänkte att det förekom narkotikahandel ifrån i samband med att Enander dömdes för att ha nyttjat amfetamin. Förutom bekämpa sina politiska motståndare genom okynnesanmälningar och diverse utpressningar så är Enander anställd som politisk sekreterare åt Umeås socialdemokrater.

På Socialdemokraterna i Umeås Facebookgrupp går nu den yttrandefrihetskritiske Enander till försvar för sin chefs agerande.

”Han fick ett påstående riktat mot sig där det var oklart om det var journalisten som hävdade något eller om det var ett påstående från den vidlyftiga offentliga debatt om personalärendet som pågått i kommunfullmäktige och på tidningarnas debattsidor”, skriver Enander. Men någon sådan förklaring kom aldrig Hans Lindberg själv med till SVT.

Juridikfrontens Robin Enander är anställd av Umeå kommun som politisk sekreterare åt Socialdemokraterna. Skärmbild: tv4play.se.

En som inte är lika imponerad över kommunalrådets agerande är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. Till SVT låter han hälsa att Hans Lindbergs agerande kan vara ett brott mot grundlagen.

— Frågan får överhuvudtaget inte ställas. Den kan ju indikera att kommunalrådet agerat även på andra sätt för att få reda på vem det är som har lämnat uppgifterna. Det kan ju vara så att kommunalrådet även börjat ställa frågor i kommunhuset, säger Funcke.

Korruption, yttrandefrihetsmotstånd och frimurarfasoner
Umeå kommun har länge anklagats för korruption och motstånd mot yttrandefrihet. Bland annat genomförde lokaltidningen Västerbottens-Kurriren (VK) 2016 en omfattande granskning som avslöjade ett vidsträckt frimurarnätverk av politiker som höll varandra om ryggen och gav varandra fördelar över partigränserna.

Så här beskriver VK frimureriet bland Umeås kommunpolitiker:

Flera av de allra tyngsta och mest inflytelserika politikerna i Umeå och i Västerbotten är medlemmar i frimurarna. Många av politikerna har dessutom höga positioner inom frimureriet, de är inte bara vanliga medlemmar på låg nivå utan har höga grader och har kommit sig långt upp i organisationen.

Efter att Judiska föreningen i Umeå gjort en stor skandal av ett klistermärke och nyttjat Nordiska motståndsrörelsen för att försöka pressa fram en ny lokal från kommunen valde Umeås kommunpolitiker dessutom att införa begränsningar i yttrandefriheten. Inte bara i allmänhet, utan i kommunfullmäktige – den lokala så kallade demokratins kärna.

Vid ett flertal tillfällen har den politiska vilden Henrik Agerhäll tvingats ned från talarstolen när kommunfullmäktige sammanträtt, endast utifrån att han uttryckt åsikter som de styrande politikerna har ogillat. Detta har exempelvis hänt när Agerhäll pratat om invandring och brottslighet, eller föreslagit en särskild minnesdag för bolsjevikernas offer under deras blodiga maktövertagande och följande terrorregim i Ryssland.

Efter att Nordiska motståndsrörelsen nyligen genomförde en lyckad aktion mot en korrupt och förtryckande skolledning på Tegs Centralskola i Umeå kulminerade yttrandefrihetsmotståndet bland Umeås socialdemokrater. I en debattartikel i lokaltidningen Folkbladet skrev för- och grundskolenämnden tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens socialdemokratiska ledamöter att åsiktsneutrala skolor bara är ”fantasier”. Det finns ingen plats överhuvudtaget för vare sig nationalsocialism eller nationalism bland Umeås elever, menade man:

Låt oss vara fullkomligt övertydliga: Skolan är inte en åsiktsneutral plats. En skola vilar på skollagens centrala värden: §5. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Med tanke på hur Umeås lokalpolitiker i allmänhet – och socialdemokrater i synnerhet – uppenbarligen ringaktar yttrandefrihet och åsiktsfrihet och dessutom är djupt involverade i ockulta frimurarnätverk är det således knappast förvånande att det socialdemokratiska kommunalrådet helt avslappnat efterfrågar källor under pågående och filmad intervju. Att han sedan försvaras av en ökänd yttrandefrihetsmotståndare, som vigt sitt liv åt att försöka tysta politiska motståndare, är egentligen endast pricken över i:et för korrupta Umeå kommun.

Källor:
Umeås kommunalråd försökte röja SVT:s källor
Kommunalrådet undviker frågorna – se hela intervjun här
Här är politikerna som är frimurare


  • Publicerad:
    2018-06-23 19:12