Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Förvirrat JK lägger ned klistermärkesutredning mot “okänd” ansvarig utgivare

Av Redaktionen, 2017-10-16
redaktionen@nordfront.se

YTTRANDEFRIHET. Ett klistermärke föreställande Adolf Hitler som säljs via Nordfront Förlag skapade världsnyheter, då Judiska föreningen i Umeå lade ned sin verksamhet efter att ha fått syn på det. Efter många turer i media och rättsväsende, där polisen bland annat förhörde fel ansvarige utgivare, har JK nu gett upp.

Trots att den ansvariges namn står skrivet på klistermärket, så kunde JK inte utröna vem som är ”tryckfrihetsrättsligt ansvarig” för det.

Det var i början av april som Judiska föreningen i Umeå med hjälp av en enad världspress kunde skandera ut att de lägger ned sin verksamhet i den norrländska staden. Bakgrunden var ett klistermärke föreställande Adolf Hitler, som säljs av Nordfront förlag, vilket någon hade satt upp i anslutning till deras lokal.

För säkerhets skull spädde föreningens ordförande, israelen Carinne Sjöberg, på med diverse påhittade ”attacker”, enligt mångas åsikt då reaktionen kan framstå som svårmotiverad endast utifrån ett klistermärke. Det omtalade klistermärket ledde också till fördömanden från statsministern, utlovat ”tredubblat stöd” till judar från inrikesministern och att journalister portades när judar med deras sympatisörer intog centrala Umeå och tilläts marschera längs stadens gator med judiska symboler i en omfattande ”kippavandring”.

Själva klistermärket har vid flertalet tillfällen granskats av Justitiekanslern (JK) och den ansvarige utgivaren, Jeff Hede, har förhörts i ärendet tidigare. Varje gång har man kommit fram till att klistermärket inte utgör något brott mot de svenska åsiktslagarna, varför ärende efter ärende har lagts ned.

Med tanke på att klistermärket denna gång kopplades till Umeås Judiska förenings högljudda avveckling, så tycks utredningen ha tagit extra lång tid på sig. Varken JK eller åklagare Stina Westman, som av JK utsågs till förundersökningsledare, tycks dock ha spenderat tiden särskilt effektivt.

För några veckor sedan togs Nordfronts ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål in till förhör av polisen, där han tillfrågades om klistermärket i Umeå. Lärkestål förklarade att han är ansvarig utgivare för Nordfront, men inte för den propaganda som saluförs av Nordfront förlag.

Varför polisen kom att förhöra Lärkestål är något av ett mysterium, då namnet på den ansvarige utgivaren för Nordfronts klistermärken står på själva klistermärket.

Inte heller JK tycks ha kunnat uppfatta detta, då Lärkestål idag fick ett brev från myndigheten där man meddelar att ärendet om ”hets mot folkgrupp” rörande klistermärket föreställande Hitler läggs ned. I brevet kan man bland annat läsa:

Den utredning som genomförts har inte kunnat klarlägga vem som är tryckfrihetsrättsligt ansvarig för spridningen av det aktuella klistermärket. Ytterligare utredningsåtgärder bedöms inte kunna leda till att någon kan lagföras för det ifrågasatta tryckfrihetsbrottet. Förundersökningen ska därför läggas ned och ärendet hos Justitiekanslern avslutas.

Vilka ”ytterligare utredningsåtgärder” som åsyftas är oklart. Men man kan konstatera att ”titta på klistermärket som utreds” förmodligen inte fanns bland planerna.


  • Publicerad:
    2017-10-16 16:30