FAKE NEWS. Teatergruppen Tro, hopp och mod i Umeå lägger ner efter nazistiskt hat och trakasserier.

Teatergruppen Tro, hopp och mod, en ”nazistisk måltavla”.

I början av maj meddelade teatergruppen Tro, hopp och mod i Umeå att de lägger ner sin verksamhet. Tro, hopp och mod är ett teaterprojekt som består av missbrukare, psykiskt sjuka och före detta kriminella. Tanken med gruppen är att med hjälp av teater belysa samhällsproblemen kring deras hjärtefrågor och att genom detta arbete även skapa en positiv gemenskap där medlemmarna tillsammans stöttar och hjälper varandra. Gruppen har funnits i 10 år och ingen av de 10 medlemmarna har hittills fått något återfall till sina forna levnadsmönster. Teatergruppen håller även föreläsningar och utbildar bland annat poliser och socialsekreterare i bemötande av missbrukare och psykiskt sjuka.

En av skådespelarna i teatergruppen förbereder sig för en kvinnlig roll.

Nu har gruppen, efter 10 års kamp mot Umeåkommun, kommit fram till att det är omöjligt att fortsätta. Efter ständiga avslag och svårigheter till ekonomiskt stöd från kommunen går det helt enkelt inte att fortsätta verksamheten. Från kommunens sida låter det däremot något annorlunda. Enligt kulturnämndens ordförande Tomas Wennström har teatergruppen brustit i hur de ansökt om bidrag och till vad och däri ligger problemet. I ett uttalande i tidningen ETC klargör Wennström detta med önskvärd tydlighet. ”Gruppen måste beskriva vad de vill göra och vad de söker pengar för.” Då teater är kultur och utbildningar och föreläsningar något helt annat så gäller det att söka bidragen från rätt instans, och givetvis inom utsatt tid.

Men Leif Stenberg, teatergruppens ledare, anser att det hela handlar om något helt annat. Eller som han själv uttrycker sig i en intervju i tidningen ETC – ”Självklart handlar det inte om pengar, utan brist på solidaritet med människorna längst ned på samhällsstegen.”

Leif Stenberg, ledare för teatergruppen Tro, hopp och mod.

Så efter 10 års tids kamp i motvind mot Umeåkommun har teatergruppen beslutat sig för ”En nedläggning med flaggan i topp” som Leif Stenberg uttrycker det. Men historien slutar givetvis inte här med ”flaggan i topp” och att den lilla teatergruppen för samhällets utstötta lägger ner med hedern i behåll, tvärtom.

Bara några dagar efter ett flertal väldigt klargörande artiklar i olika tidningar vad gäller den ekonomiska aspekten av nedläggningen, kryddade med uttalanden av ett flertal av gruppens medlemmar går Leif Stenberg plötsligt ut i tidningen Folkbladet om påstår att de lägger ner på grund av hot och trakasserier från nazister.

Leif Stenbergs utspel. Skärmdump från Folkbladet.

Nu målas en helt annan bild upp av hat, hot, våld och en ständig kamp mot kommun, polis och andra myndigheter tillsammans med ett nazistiskt hot som anledningar för nerläggningen. Stenberg drar sig inte för att jämföra sin förening med den judiska föreningen i Umeå och i ett desperat försök spelas allas lika värde kortet ett flertal gånger.

Läs även: Judar i Umeå slår rekord i fake news

Med vilda påståenden om en vardag fylld av misshandelsfall, hot och polisens arrogans bygger Leif Stenberg upp en enorm nazistisk hatvåg som även Tro, hopp och mod försöker surfa på. Något som verkar bli alltmer populärt i Umeå när man ska klämma kommunen på pengar och lokaler.

Den trogne Nordfrontläsaren minns kanske ”nyheten” från 2015 där en nazist iklädd bomberjacka med fyra hakkorsmärken på helt oprovocerat misshandlade en handikappad man på busstorget i Umeå under hatfulla tillmälen under flera minuter till allmänhetens förundran. En allmänhet som enligt den misshandlade varken ingrep eller ringde polisen.

Läs även: Nazist med hakkorsbomberjacka utförde oprovocerad misshandel mot helt oskyldig Umeåbo.

Detta vilda påstående väckte ännu mer misstankar då offret visade vara just en av skådespelarna i nämnda teatergrupp och motivet till misshandeln sades vara att tysta teatergruppen, något som de modiga skådespelarna givetvis aldrig tänkte låta sig göras, tills nu det vill säga.

Möjlig fantombild av förövaren, bortsett från hakkorsen på jackan…

Nu år 2017 blir den otroliga historien uppdaterad och vi får veta att denna form av oprovocerade påhopp har skett en gång till där en annan skådespelare i gruppen misshandlats av nazister i Umeå. Men trots signalement och utpekande på bild (!) lades utredningen ner omgående och när offret bara för någon dag sedan stötte ihop med den hakkorsbeprydde hatbrottslingen igen bestämde sig gruppen att det är alltför farligt att bedriva verksamheten.

Stenberg avslutar uttalandet med orden ”I början av maj tvingades vi därför, mot vår vilja, lägga ner teaterföreställningen med tillhörande seminarier. Och nazisterna?”

På det vill jag svara Leif Stenberg att ”nazisterna” inte heller får pengar, stöd eller hjälp av vare sig polis, kommun eller kulturnämnder så du kan vara lugn i att ditt människovärde iallafall är lika högt som en nationalsocialist.

Källor:
Teatergruppen för utsatta läggs ner.
Vi har all anledning att vara stolta.
Vi tvingas lägga ner, nazisterna är kvar.
Teatergrupp läggs ner efter nazistiska påhopp.


  • Publicerad:
    2017-05-21 20:38