MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Sista helgen i november inleddes med den materialistiska konsumtionshögtiden Black Friday, då folk går man ur huse för att ”fynda” de bästa reaprylarna. Därför passade medlemmar i Näste 6 på att fylla helgen med idealistiskt kamparbete.

För storfinansens del finns det aldrig nog med högtider i det nordiska kalenderåret till att profitera på. Den eviga tillväxten kräver ständigt fler tillfällen då man för stunden kan öka omsättningen genom konsumtion och frammanandet av pengar via banklån.

Därför inrättades Black Friday i USA 1952, som ett sätt att sparka igång julhandeln ordentligt och så ge den en än mer hysterisk och dekadent karaktär än vad den redan hade börjat få. På fredagen efter Thanksgiving, den amerikanska högtid som infaller under november månads fjärde torsdag, så proklamerades det året för första gången att julhandeln officiellt var inledd, vilket förstås skulle firas med julhandel. Sedan dess har man också lyckats att utöka konsumtionshögtiden ytterligare, genom en fyra dagars ”Black Friday Weekend”. Emellanåt talar vissa företag numera även om ”Black Week”, och får den internationella storfinansen sin vilja igenom blir förmodligen tiden före advent snart nog till en enda lång och svart realisationssäsong utan avbrott.

Precis som att köpmännen plötsligt under slutet av 90-talet meddelade svenskarna att man numera skulle fira den anglosaxiska högtiden Halloween, så har man sedan några år tillbaka också ordnat det så att den svarta fredagen blivit en lika naturlig del av tillvaron för folket som tacos på fredag eller Leif G.W Persson i tv-rutan.


Amerikansk konsumtionshets under årets upplaga av ”Black Friday”.

I början av november höll medlemmar från kampgrupperna 601 och 604 en lyckad banderollaktion på handelsområdet Storheden i Luleå. Med tanke på hur många bilar som passerade under den utvalda bron under lördagen, samt de fantastiskt uppmuntrande reaktionerna från folket så noterades potentialen för Black Friday redan då.

Sagt och gjort så återvände vi till samma plats, denna gång förstärkta av ett par medlemmar ur kampgrupp 603, under fredagens Black Friday-”firande”. Uppslutningen från Motståndsrörelsen var faktiskt god, speciellt med tanke på att det var fredag och att många arbetar under veckodagarna. På gott och ont så kan man dock konstatera att uppslutningen bland köpsugna konsumenter inte var lika god, då det under bron passerade färre bilar än under den helt vanliga lördag då man senast besökte Storheden.

Medlemmar från tre kampgrupper fick turas om att hålla i banderollen på Storheden. Foto: Nordfront.se.

Responsen var också god, med en hel del tutanden, tummen upp och vinkningar. Men i jämförelse med förra gången, då det kändes som att vi på bron hade en ständig kommunikation med trafikanterna nedanför, så upplevdes de bilister som tagit sig till Storheden som lite ofokuserade och stressade – som om de inte riktigt var tillfreds med den drift som tagit dem till handelsområdet just denna fredag.

”Stoppa massinvandringen”, var ett budskap som lockade positiv respons även hos stressade ”Black Friday”-konsumenter. Foto: Nordfront.se.

Inte ens polisen tycktes ha tid att komma till platsen för att fråga vad som stod på banderollen, eller farbroderligt tala om för oss att det vi sysslar med är helt lagligt.

Stämningen uppe på bron var dock god som alltid när motståndsmän samlas och efter ett par timmar i regnet och slasket så rullades fanor och banderoller ihop för hemgång.

Stämningen var god uppe på bron vid Storheden, och många trafikanter passade på att tuta och vinka. Foto: Nordfront.se.

Näste 6 omfattar ett ofantligt stort område av glesbebyggda trakter, omgärdade av vidsträckta barrskogar och kalhyggen om vartannat – med en yta som utgör en tredjedel av Sverige är det vårt absolut största, men ändå mest glesbebyggda näste. Medlemmarna återfinns från Umeå i söder till Kiruna i norr, en sträcka som motsvaras av resan mellan Stockholm och Malmö.  Därför har inte vi norrlänningar samma förmån som många av våra mer sydliga nästen att kunna arrangera offentliga flygbladsutdelningar på regelbunden basis.

Näste 6 omfattar ett ofantligt stort och glesbebyggt område. Bilden är från en kamprapport där medlemmar i Näste 6 har satt upp propaganda vid Sveriges högsta berg Kebnekajse tidigare i år. Foto: Nordfront.se.

Eftersom Black Friday enligt konsumtionismens lagar alltså blivit en långhelg så beslutades dock att vi skulle fortsätta ta nytta av situationen och se om fler hade lockats till reorna under lördagen. Vi begav oss därför till centrala Luleå med både flygblad och Nordfronts papperstidning från Almedalen.

Både flygblad och tidningar delades ut till luleborna som sökt sig till centrum under lördagen. Foto: Nordfront.se.

Även här fick vi dock konstatera att konsumtionshetsen inte riktigt skapat den folkanstormning som köpmännen ändå måste ha önskat sig. På gott, eftersom det tyder på att det finns en viss självrespekt kvar hos vårt folk, och på ont, med tanke på vårt syfte för dagen. De folkmassor som befanns sig i centrala Luleå återspeglade dock en helt vanlig lördag under en löningshelg, vilket ändå får ses som ett bra underlag för en offentlig flygbladsutdelning.

En kvinna från Åhlens undrade ifall jag kunde flytta mig en bit bort från entrén. Efter en kort diskussion om opinionsbildning på offentlig plats erbjöd jag mig att flytta cirka en meter – längre in framför i entrén – vilket tycktes duga gott och väl för henne. Foto: Nordfront.se.

Själv fick jag iväg ett par hundra flygblad till förbipasserande. Men även här noterade jag att luleborna kändes något distanserade. Inte gentemot oss, utan mer gentemot hela syftet med tillvaron i allmänhet. Många hade en tom blick och nickade endast frånvarande när de tog emot ett flygblad medan de stressade vidare. Få tyckte sig ha tid att stanna upp och kika på vad de hade fått i sin hand. Man kände att stressen inför julhandeln redan börjat sätta sina spår, förmodligen med tanke på att det är just det budskapet som köpmännen med hjälp av subtil reklam har velat injaga hos sina konsumenter.

Litet längre bort delade en annan grupp också ut flygblad, vilka jag tolkade som att de handlade om mäns våld mot kvinnor och MeToo-kampanjen. Trots våra aktivistjackor så var det flera av de förbipasserande som tycktes tro att det handlade om samma flygblad och meddelade därför leende att ”jag har redan fått ett”.

Ung kvinna som tog gott om idolbilder på oss bakom en pelare. Men när jag skulle erbjuda henne ett flygblad verkade hon få bråttom någonstans. Foto: Nordfront.se.

En person som dock hade tid att stanna upp och diskuterade med undertecknad var en medelålders man, som senare skulle visa sig vara både teolog och historieprofessor. En stund efter att han fått ett flygblad om Nordiska motståndsrörelsens politiska program så återvände han till mig och frågade lite avigt:

— Tror du verkligen på det här svamlet som står skrivet här om en ”global sionistisk elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld”?

Jag berättade för honom att om man börjar att dra i trådarna i allt destruktivt man kan komma på i vår värld, om det så gäller bankväldet, massmedia, Hollywood. pornografi. feminism, homolobby eller amerikansk utrikespolitik med tillhörande krig i Mellanöstern, så återfinns en förbluffande stark representation av människor tillhörande en liten men inflytelserik minoritet.

Professorn tyckte fortfarande att det var enkelspårigt och fördomsfullt tänkande, och menade bland annat att vi har en mångfald av ägande inom det svenska bankväsendet. Efter lite diskussioner kring storfinansens komplicerade spindelnät av rökridåer när det kommer till ägande och inflytande, övergick vi till att diskutera Belfourdeklarationen, grundandet av skurkstaten Israel och den världsordning som inrättades efter andra världskrigets slut.

Undertecknad i en konstruktiv debatt om sionism och judendom med en historieprofessor och teolog. Foto: Nordfront.se.

Efter diverse utflykter till teologiska diskussioner om judendomen, den påstådda ”förintelsen” och den globalistorkestrerade massinvandring och dess biologiska konsekvenser så återkom vi återigen till Israel och Palestinafrågan. Här kunde vi åtminstone finna varandra i en gemensam ståndpunkt, nämligen att palestinier faktiskt har rätt till Palestina. Ifall den gode professorn kände samma sak om sitt eget folk och Norden kunde dock inte riktigt klarläggas.

Men det jag framförallt kunde notera var att hans inställning till mig mjuknade allt mer ju längre diskussionen fortlöpte, förmodligen då han upplevde att jag i motsats till lögnpressens nidbilder av nationalsocialister faktiskt var en människa av kött och blod. Även om han som brukligt var noga med att betona att vi var oense, blev stämningen rätt gemytlig och nästan vänskaplig.

— Ja, du verkar ju faktiskt ha tänkt igenom det här ordentligt i alla fall, konstaterade professorn belåtet innan han begav sig hemåt med sin hustru.

Det var sammanfattningsvis en intressant helg, både utifrån att vi valde att samlas och genomföra utåtriktad aktivism med tanke på Black Friday-symboliken, men även utifrån upplevelsen av att luleborna tycktes vantrivas i all konsumtionshets. Det gick inte att ta miste på att stämningen förändrats sedan mitt senaste besök i Luleå, och mer negativ lär den tyvärr i takt med att julen närmar sig allt mer.

Förhoppningsvis blir det mer utåtriktad aktivism innan dess här uppe i vårt nordliga, gigantiska näste.

Bor du i norra Norrland och känner att även du vill engagera dig för ditt folks överlevnad och frihet? Kontakta nästeschef Robert Eklund på robert.eklund@nordfront.se eller ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen redan idag.


  • Publicerad:
    2017-11-29 08:00