MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Ett stort antal utredningar pågår just nu mot polismakten efter att denna gått besinningslöst fram gentemot Nordiska motståndsrörelsens aktivister under demonstrationen i Göteborg.

Polisen gick upprepade gånger till våldsamma batongattacker mot Motståndsrörelsens sköldbärare.

Efter att poliser gått besinningslöst fram gentemot Nordiska motståndsrörelsens aktivister under demonstrationen i Göteborg den 30 september pågår nu ett stort antal utredningar riktade mot just polismakten.

— Vi har en konkret anmälan där polisen anklagas för misshandel. Den har skickats vidare till SU, polismyndighetens särskilda utredningar. Det har också kommit in ett antal skrivelser som kommer att resultera i en eller flera ytterligare anmälningar om misshandel, säger Helena Trolläng, chef för polisens utredningssektion i Västra Götaland.

Hon säger dessutom att hon tror att anmälningarna kommer ifrån Motståndsrörelsen eftersom det var gentemot denna som polisen brukade våld.

Trolläng säger vidare att ärendena är prioriterade och att de siktar på att utredningsarbetet ska bli klart under den kommande månaden.

Källa:
Polis anmäld efter nazistdemonstration


  • Publicerad:
    2017-10-10 20:05