INRIKES. På grund av stor resursbrist utreds många våldtäktsfall inte alls. Bara i södra Stockholm ligger just nu 50 outredda våldtäktsfall på polisens bord – trots utpekad gärningsman i samtliga fall.

Den senaste tiden har en stor mängd mord skett i södra Stockholms län. Enligt läckta uppgifter från ett internt ledningsmöte på Stockholmspolisen så har de många mordutredningarna gjort att utredningar för andra grova brott läggs på hög.

Bara i södra Stockholm finns just nu 50 våldtäktsfall som inte utretts. Detta trots att det finns en utpekad gärningsman i samtliga fall, i flera av fallen rör det sig dessutom om våldtäkt mot barn.

– Vi har ett hundratal utredningar som vi inte jobbar aktivt i. Av de som vi lagt på vänt finns det våldtäkter men det finns också andra rubriceringar, säger Manne Jönsson, avdelningschef på Stockholmspolisen syd.

Han säger även att personalen är hårt pressad ”inom arbetsmiljöns rimliga gränser” och att det finns en stor frustration över de liggande utredningarna. Hans lösning på problemet: fler poliser.

— Vi har en väl fungerande arbetsmetodik och duktig personal som jobbar med grova brott, så det går inte att optimera oss ytterligare än vad vi har gjort. Därför är det fler händer att ta tag i de här ärendena som behövs, fortsätter Jönsson.

När det kommer till Motståndsrörelsen märks dock inte den akuta resursbristen alls då regeringen inför valet väljer att ge polisen mer resurser för att prioritera ”våldsbejakande extremistgrupper” istället för de ökande våldtäkterna.

Ibland har polisen tillgång till väldiga resurser.

Källa:
50 outredda våldtäktsfall – bara i södra Stockholm


  • Publicerad:
    2017-11-09 21:25