INRIKES. Regeringen har beslutat att ge Säpo och polisen mer resurser i ett försök att intensifiera kampen mot Nordiska motståndsrörelsen.

I ett försök att hejda den växande oppositionens framfart har de allt oroligare makthavarna nu beslutat att intensifiera arbetet mot så kallade ”våldsbejakande extremistgrupper”.

— Polisen ska intensifiera sin bevakning av de här extrema grupperna, att se till att öka uppklarningen av de brott som de grupperna kan begå, och att ha en klar och god planering inför valrörelsen, kommenterar justitieminister Morgan Johansson.

Johansson konstaterar att det främst är det nationella motståndet som oroar honom – han pekar till och med specifikt ut Nordiska motståndsrörelsen – även om han tror att även vänsterextremister kommer att ta mer plats nästa år i och med valet.

Regeringen kommer nu att förse Säpo och polisen med ytterligare resurser som bland annat ska gå åt till att bekämpa ”personer som aktivt sprider propaganda och desinformation”.

Källa:
Regeringen vill stärka arbetet mot extremistgrupper


  • Publicerad:
    2017-11-09 17:10