INRIKES. Polisen i Örebro vill stänga skolor i invandrarförorter och i stället bussa iväg barnen till mer svenska skolor.

Till vänster: Örebropolisen Fredrik Malms framtidsvision för samtliga svenska skolklasser? Till höger: De som inte delar den framtidsdystopin kan förvänta sig motstånd från polismakten.

Örebropolisen föreslår nu att man ska stänga ner skolor i invandrarförorter runt om i Sverige för att tvångsintegrera lågpresterande invandrare med svenska barn.

— Jag tror man måste göra det kraftfullt eller stora förändringar, annars kommer man inte märka någon skillnad, säger Fredrik Malm som är polis i Örebro.

Anledningen till folkblandningsivern är att elevresultaten i typiska invandrarskolor som till exempel Vivallaskolan i Örebro länge varit klart under rikssnittet. Vissa år har inte ens hälften av de som gått ut nian varit behöriga till gymnasiet. Efter att Örebro kommun för ett år sedan beslutade att lägga ner högstadiet på Vivallaskolan har polisen alltså nu gått ut och givit sitt stöd till projektet, som de tror kommer ge bättre skolresultat.

— Orsaken till att områdena blir särskilt prioriterade är en mängd olika faktorer och skolresultaten är en del av det. Så att lägga ned skolor kan vara en bra lösning för fler områden, säger Malm.

Fredrik Malm har tidigare skapat rubriker efter att han försökt lugna allmänheten genom att hävda att IS-terrorister som återvänt till Vivalla i Örebro inte är ”farliga på det viset”.

Källa:
Polisens uppmaning: ”Lägg ned skolor i utsatta områden”


  • Publicerad:
    2017-10-20 18:45