UTRIKES. Enligt testresultat från amerikanska skolor bedöms 65 procent av åttondeklassarna sakna tillräckliga kunskaper inom läsförståelse och matematik.

Enligt en färsk undersökning utförd på amerikanska grundskolor saknar 65 procent av åttondeklassarna tillräckliga kunskaper inom läsförståelse, samtidigt som 67 procent är för dåliga på matematik.

Enligt undersökningen, som utfördes i 27 storstadsdistrikt, är siffrorna 93 respektive 95 procent i Detroit. Andra städer som kom långt ner på listan är Cleveland och Baltimore.

För att anses ha tillräckliga kunskaper i läsförståelse ska en elev kunna sammanfatta en texts huvudsakliga innehåll och genomföra en analys. För att uppfylla kraven inom matematik ska man ha en förståelse för grundläggande matematiska operationer och behärska grundläggande funktionslära och algebra.

Källa:
65% of Public School 8th Graders Not Proficient in Reading; 67% Not Proficient in Math


  • Publicerad:
    2018-05-06 22:00