ÅSIKTSBROTT. En åklagare åtalar 16 av Nordiska motståndsrörelsens aktivister för hets mot folkgrupp eftersom de bar jackor med Tyrrunan på, trots att symbolen redan har friats.

En folkförrädisk åklagare vid namn Jonas Martinsson har beslutat sig för att åtala 16 av Nordiska motståndsrörelsens aktivister för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp, då de bar jackor med Tyrrunan under demonstrationen den 30 september.

Problemet är bara att symbolen redan friats från hets mot folkgrupp av JK, men Martinsson tror sig ändå kunna döma aktivisterna med hjälp av ”en samlad bedömning”.

— JK har testat runan i sig. Jag menar att den i ett visst sammanhang kan vara en del i ett uttryck för hets mot folkgrupp, säger Jonas Martinsson.

Martinsson är dock inte säker på att Motståndsrörelsens symbol skulle bli olaglig även om aktivisterna döms. Huruvida det är rimligt att förbjuda en fornnordisk symbol på grund av påstådda historiska skeenden framkommer inte av Jonas Martinssons resonemang.

Källa:
Åklagaren utmanar praxis kring nazistsymboler


  • Publicerad:
    2018-03-02 17:40